αρχικηPosts Tagged "ΚΡΙ ΚΡΙ"

Νέες θέσεις εργασίας έχει αυτή την στιγμή η Κρι-Κρι στη Βόρεια Ελλάδα. Δες παρακάτω τις ειδικότητες. Μπορείς αν διαβάσεις

Νέες θέσεις εργασίας έχει ανοίξει η Κρι Κρι. Συγκεκριμένα, η εταιρία αναζητά προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα Οι ειδικότητες

Νέες θέσεις εργασίας έχει ανοίξει η Κρι Κρι. Συγκεκριμένα, η εταιρία αναζητά προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα Οι ειδικότητες

Νέες θέσεις εργασίας έχει ανοίξει η Κρι Κρι. Συγκεκριμένα, η εταιρία αναζητά προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα Οι ειδικότητες

Ανθεκτική στις πιέσεις που δέχθηκε η αγορά από τον Μάρτιο, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκε σε περιπέτεια, λόγω της

Σε διαδικασία αναθεώρησης των οικονομικών της στόχων για την τρέχουσα χρήση και σε διαδικασία επαναξιολόγησης του επενδυτικού της πλάνου βρίσκεται

Νέες θέσεις εργασίας έχει ανοίξει η Κρι Κρι. Συγκεκριμένα, η εταιρία αναζητά προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων στη Βόρεια Ελλάδα Οι ειδικότητες

Νέες θέσεις εργασίας έχει ανοίξει η Κρι Κρι. Συγκεκριμένα, η εταιρία αναζητά προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων. Οι ειδικότητες είναι οι εξής: HR

Νέες θέσεις εργασίας έχει αυτή την στιγμή η Κρι-Κρι στη Βόρεια Ελλάδα. Δες παρακάτω τις ειδικότητες. Ενώ πατώντας πάνω σε

Την υλοποίηση νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 27 εκατ. ευρώ, με ίδια κεφάλαια, την τριετία 2019-2021 προγραμματίζει η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι