αρχικηΌροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων της «ITS POSSIBLE» προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την περιήγησή του στον Ιστότοπο και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών και, εάν δε συμφωνεί, οφείλει να μη συνεχίσει την περιήγησή του στον Ιστότοπο. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των παρόντων όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών στο τέλος των Όρων αναφέρεται η ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης/τροποποίησής τους. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Ιστότοπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του Ιστότοπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για το Ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της.

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο ενδέχεται να συλλεχθούν προσωπικά δεδομένα, είτε εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης παρέχει τέτοια δεδομένα (π.χ. προκειμένου να ενημερωθεί για υπηρεσίες/δράσεις), είτε με τη χρήση “Cookies” ή παρόμοιων τεχνολογιών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα αυτό και εν γένει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες/επισκέπτες περιεχομένου του Ιστότοπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών, κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης μας.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links).

Όπως είναι ευνόητο, δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των

αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Μεταβατικές Διατάξεις.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του Ιστότοπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του Ιστότοπου.

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ειδησεογραφικό website «ITS POSSIBLE» σέβεται την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Το παρόν κείμενο παρέχει σε κάθε επισκέπτη/χρήστη διαδικτυακής ιστοσελίδας της ITSPOSSIBLE συνοπτική πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο επισκέπτης και κατ’ επέκταση χρήστης του δικτυακού τόπου www.itspossible.gr, οφείλει να διαβάσει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, κατά την επίσκεψη του στο site. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση, ειδάλλως αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του site. Το www.itspossible.gr, δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσει τους όρους χρήσης και οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Η ITSPOSSIBLE επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Πέραν των δεδομένων, που εσείς παρέχετε στην Εταιρεία, σε περίπτωση περιήγησής σας σε Ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες, που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (“Ιnternet Ρrotocol address”) της συσκευής σας [π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής (“laptop”), υπολογιστής ταμπλέτα (“tablet”), έξυπνο κινητό τηλέφωνο (“smartphone”). Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές της Εταιρείας.

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δε διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και για ποιον σκοπό; Διαβιβάζονται σε τρίτους;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τους εξουσιοδοτημένους ανά τμήμα υπαλλήλους της Εταιρείας, για τους σκοπούς και μόνο της εξυπηρέτησης της μεταξύ μας συμβατικής ή άλλης σχέσης ή για τον σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με δραστηριότητες και τα προϊόντα της Εταιρείας μας, όταν εσείς μας έχετε δώσει την προς τούτο συγκατάθεσή σας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι, με την επιφύλαξη των όσων ανωτέρω αναφέρονται, δε θα διαβιβάσει, διαθέσει, δημοσιοποιήσει, κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ούτε θα τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και/ή για άλλους σκοπούς, εκτός αν εσείς έχετε προς τούτο συγκατατεθεί ή εάν τούτο επιβάλλεται από τον νόμο, δικαστική απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, προς εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται και/ή τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Τι μπορώ να κάνω αν έχω κάποιο θέμα με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας, να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/και διόρθωση των δεδομένων σας, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους, τη διαγραφή τους από τα συστήματα της Εταιρείας. Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας, υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση itspossiblegr@gmail.com.

Κάθε αίτημα που υποβάλλετε θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση). H Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τυχόν αίτημά σας να απαντηθεί χωρίς καθυστέρηση. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα σας παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (π.χ. έγγραφη επιστολή).

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;

Η ITSPOSSIBLE θεωρεί άκρως σημαντική την ιδιωτικότητα των προσώπων των οποίων επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, είτε πελατών και/ή συνεργατών της, είτε εργαζόμενων, είτε τρίτων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία τους, τόσο ως προς την εμπιστευτικότητα/εχεμύθεια των πληροφοριών, όσο και ως προς την ακεραιότητά τους (να μην αλλοιωθούν, να μην καταστραφούν κατά λάθος κ.λπ.). Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Η πρόσβαση στα δεδομένα σας περιορίζεται στους προς τούτο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή συνεργάτες της Εταιρείας, που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας (εργαζόμενους, παρόχους υπηρεσιών) και θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Πώς γίνεται η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μου στην Ιστοσελίδα;

Συλλογή προσωπικών δεδομένων στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας γίνεται, είτε εφόσον εσείς παρέχετε τέτοια δεδομένα (π.χ. προκειμένου να ενημερωθείτε για υπηρεσίες/δράσεις της Εταιρείας), είτε αυτόματα, μέσω του προγράμματος περιήγησης (“browser”), που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας σε ιστοσελίδα της Εταιρείας, είτε με τη χρήση “Cookies” ή παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω το επόμενο ερώτημα για περισσότερες λεπτομέρειες). Σε περιπτώσεις, όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή προσωπικών σας δεδομένων, όπως για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”), αυτή ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε.

Τι είναι τα Cookies & internet tags;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (“browser”) του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή.

Η ITSPOSSIBLE χρησιμοποιεί cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για την ομαλή λειτουργία των Ιστοσελίδων, με την απαιτούμενη ταχύτητα.
  • Για την αναγνώριση της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, του προγράμματος περιήγησης (“browser”) ή/και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, με σκοπό την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας πλοήγησης ή/ και χρήσης των Ιστοσελίδων της Εταιρείας.
  • Για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης ή μεταξύ επισκέψεων (όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει, την γλώσσα που προτιμάτε ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης), έτσι ώστε να αποφύγετε να πληκτρολογήσετε ξανά ορισμένα δεδομένα.
  • Για τη βελτίωση της απόδοσης ή/και ασφάλειας των Ιστοσελίδων.
  • Για την παροχή περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.
  • Για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο περιηγείστε ή/και χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

Η ITSPOSSIBLE ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies:

  • Για συλλογή προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
  • Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε διαφημιστικές εταιρίες.
  • Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ορισμένες υπηρεσίες τρίτων που είναι ενεργοποιημένες στις Ιστοσελίδες, όπως “social media buttons”, τοποθετούν δικά τους cookies στον υπολογιστή σας, τον έλεγχο των οποίων δεν έχουν οι διαχειριστές των Ιστοσελίδων της Εταιρείας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/allabout-cookies και http://www.allaboutcookies.org/. Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που

χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι με τη μη αποδοχή των cookies ή κάποιων εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας να

μην είναι πλήρως διαθέσιμα. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, δεν θα επηρεαστεί η πλοήγηση σας ως χρήστης. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google έχει τη δική της Πολιτική Απορρήτου την οποία μπορείτε να ελέγξετε εδώ. Η Ιστοσελίδα της Εταιρείας χρησιμοποιεί, επίσης, “internet tags”. Η μέθοδος αυτή

χρησιμοποιείται, ώστε να μετρηθεί η ανταπόκριση των επισκεπτών σε αυτή. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι, μέσω των “internet tags” και των cookies, δε συλλέγονται ούτε αναζητούνται προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των ιστοσελίδων, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλέφωνα. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Analytics, επισκεφθείτε την σελίδα εξαίρεσης του Google Analytics.

Τι ισχύει σχετικά με τους συνδέσμους (“links”) σε άλλες ιστοσελίδες ;

Ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές μέσω υπέρ – συνδέσμων (“hyperlinks”) σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία, ούτε εγγυάται για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων των υπέρσυνδέσμων ή ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά τη χρήση των ως άνω ιστοσελίδων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος της ιστοσελίδας αυτής. Στην περίπτωση των υπέρ – συνδέσμων (“hyperlinks”) προς άλλες ιστοσελίδες, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να παρουσιάσουμε το έργο και τα προϊόντα της Εταιρείας, μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων και σύγχρονων καναλιών. Η χρήση των κοινωνικών μέσων εκ μέρους της Εταιρείας επισημαίνεται ειδικά στις Ιστοσελίδες. Η Εταιρεία παροτρύνει θερμά τους χρήστες να συμβουλευτούν την αντίστοιχη πολιτική κάθε τρίτου φορέα (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών αναζήτησης “search engines”, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης “social media” όπως Facebook, Linkedin, Twitter κ.λπ.), ώστε να ενημερωθούν για τις πρακτικές που ακολουθούν, με σκοπό την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ενημερώθηκε την 05 Απριλίου 2022.