αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΟι 4 κίνδυνοι για την Κρι Κρι μέσα στην πανδημία

Οι 4 κίνδυνοι για την Κρι Κρι μέσα στην πανδημία

Σε διαδικασία αναθεώρησης των οικονομικών της στόχων για την τρέχουσα χρήση και σε διαδικασία επαναξιολόγησης του επενδυτικού της πλάνου βρίσκεται η διοίκηση της ΚΡΙ ΚΡΙ, λόγω της πανδημίας. Η εταιρεία αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο καθυστέρησης ή ακόμη και αναβολής επενδύσεων ανάλογα με τις εξελίξεις. Παράλληλα εφαρμόζοντας την από 27.03.2020 ανακοίνωση της ΕΑΚΑΑ/ESMA αναφορικά με τις λογιστικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, προχώρησε σε αναγνώριση αυξημένων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9.

Αν και στην παρούσα συγκυρία, ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων, στον οποία δραστηριοποιείται η σερραϊκή εταιρεία, αποδεικνύεται ανθεκτικός, ο τομέας του παγωτού εμφανίζεται περισσότερο ευάλωτος. Κι αυτό γιατί συνδέεται με την αυθόρμητη κατανάλωση, ενώ επηρεάζεται και από την τουριστική κίνηση, σημειώνει η εταιρεία στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2019. Οι πωλήσεις παγωτού της εταιρείας την περασμένη χρήση ανήλθαν στα 28,1 εκατ. ευρώ από 25,11 εκατ. ευρώ το 2018, και οι συνολικές πωλήσεις της στα 112,9 εκατ. ευρώ έναντι 94,234 εκατ. ευρώ.

Ποιοι είναι όμως οι κίνδυνοι για την ΚΡΙ ΚΡΙ εν μέσω πανδημίας όπως αναφέρει το Capital.gr:

1. Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από επιβολή τοπικής απομόνωσης (quarantine) των εργαζομένων της, που θα οδηγούσε σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του εργοστασίου.

2. Δεδομένης της αβεβαιότητας αναφορικά με την εξέλιξη της κατάστασης, οι εξαγωγές της θα μπορούσαν να διαταραχθούν στο μέλλον, ιδιαίτερα στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των εξαγωγών της.

3. Ενδέχεται να υπάρξουν διαταραχές στις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων καθώς και στις λοιπές υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δυνατότητα της να παραδίδει προϊόντα ή να παραλαμβάνει πρώτες ύλες.

4. Η επίπτωση της υγειονομικής κρίσης στα μακροοικονομικά μεγέθη, ενδεχομένως να επηρεάσει και τη ζήτηση για γαλακτοκομικά προϊόντα και παγωτά.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

5 × 2 =