αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝέες θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Νέες θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Έξι νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Η ανακοίνωση (ολόκληρη εδώ) αναφέρει τα εξής:

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που εδρεύει στην Νέα Φιλοθέη του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ekk

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο