αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΑυτές είναι οι 3 πρώτες spin-off του ΕΚΠΑ που έγιναν επιχειρήσεις

Αυτές είναι οι 3 πρώτες spin-off του ΕΚΠΑ που έγιναν επιχειρήσεις

Το Κέντρο Αρχιμήδης ανακοινώνει την έγκριση της ίδρυσης τριών επιχειρήσεων – τεχνοβλαστών (spin-off) του ΕΚΠΑ από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η απόφαση ίδρυσης έγινε με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4864/2021 για την ίδρυση τεχνοβλαστών από μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις – τεχνοβλαστοί είναι οι εξής:

  • GENOSOPHY IKE
  • Track4Value IKE
  • GenCell-TSBiotech IKE

Η επιχειρηματική ομάδα της GENOSOPHY αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, Αριστείδη Ηλιόπουλο, Καθηγητή, Διευθυντή Εργαστηρίου Βιολογίας, στην Ιατρική Σχολή και την Καλλιόπη Γκούσκου, Επίκουρη καθηγήτρια Εργαστηρίου Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή. Όραμα της επιχειρηματικής ομάδας αποτελεί η πρωτοπορία στις εφαρμογές διατροφής ακριβείας μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων και παροχής υπηρεσιών που καθοδηγούνται από την ανάγκη βελτίωσης της ζωής και της υγείας του ανθρώπου.

Η GENOSOPHY θα δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα αξιοποιώντας τεχνογνωσία και εξειδικευμένους προβλεπτικούς Αλγόριθμους Εξατομικευμένων Διατροφικών Παρεμβάσεων που έχουν αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και προστατεύονται ως εμπορικό μυστικό (trade secret). Ο τεχνοβλαστός, θα παρέχει υπηρεσίες Προδιαθεσικής Γονιδιωματικής που περιλαμβάνουν υπηρεσίες γενετικού ελέγχου για 1) εξατομικευμένη διατροφή, 2) εξατομικευμένη άσκηση, και 3) μακροβιότητα και υγιή γήρανση (υπηρεσίες BASIC). Επίσης, θα είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης γενετικού κινδύνου για τρεις διατροφο-εξαρτώμενες νόσους και εξατομικευμένης διαχείρισής τους μέσω αλλαγών στη διατροφή, άσκηση και τρόπο ζωής (υπηρεσίες ADVANCED): 1) υπερβαρότητα και παχυσαρκία, 2) διαβήτης τύπου ΙΙ, 3) καρδιαγγειακά (δυσλιπιδαιμίες/υπέρταση/ θρομβώσεις), εξατομικευμένης διαχείρισης δεικτών δυσλιπιδαιμιών κ.λπ.

Η επιχειρηματική ομάδα της Track4Value αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ, Νικόλαο Θωμαΐδη, Καθηγητή Αναλυτικής Χημείας, Σοφία Δρακοπούλου, Χημικό, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (ΕΑΧ) και Αναστασία Κρητικού, Χημικό, Υποψήφια Διδάκτορα Αναλυτικής Χημείας στο ΕΑΧ-ΕΚΠΑ. Όραμα της Track4Value είναι να δημιουργήσει μια ολιστική πλατφόρμα αυθεντικότητας, πλήρως συμβατή με τις στρατηγικές και πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. στρατηγική Farm-to-Fork, πρακτικές GDPR/ESG κ.λπ.), με στόχο να καλύψει το κενό μεταξύ ποιότητας και αναγκών της αγοράς, τονίζοντας τη μοναδικότητα των προϊόντων και διασφαλίζοντας την προστασία των καταναλωτών.

Η Track4Value θα προσφέρει υπηρεσίες τεκμηρίωσης αυθεντικότητας μέσω ιχνηλασιμότητας από την πρώτη ύλη στο τελικό προϊόν. Η αυθεντικότητα των τελικών προϊόντων πιστοποιείται με μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΑΧ-ΕΚΠΑ), πρωτίστως σε τρόφιμα εθνικής προτεραιότητας, όπως το ελαιόλαδο καθώς και προϊόντα, γαλακτοκομικά, κρασί, μέλι, κρέας, χυμοί, βότανα. Παράλληλα, μέσω της (υπό ανάπτυξη) εφαρμογής προτείνεται η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ψηφιακής παρακολούθησης, με κρίσιμες πληροφορίες για την παραγωγή, τη μεταφορά, την παραλαβή και επεξεργασία των πρώτων υλών, με τελικό σκοπό την πιστοποίηση (σήμανση CE) αναφορικά με την αυθεντικότητα των τελικών προϊόντων. Το σύστημα ολιστικής παρακολούθησης Track4Value θα εφαρμόζει μια μοναδική ψηφιακή σήμανση για τη διατροφική αξία (NUTRI – 4Value), την ασφάλεια (SAFE – 4Value) των τροφίμων και τις φιλικές προς το περιβάλλον προσεγγίσεις (GREEN – 4Value), άμεσα προσβάσιμη στον καταναλωτή μέσω QR code.

Η επιχειρηματική ομάδα της GenCell-TSBiotech αποτελείται από τον Ιωάννη Τρουγκάκο, Καθηγητή Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Όραμα της GenCell-TSBiotech αποτελεί η κάλυψη της ανάγκης για νέες βιοδραστικές ουσίες (φυσικά προϊόντα ή καθαρά μόρια) ή/και υπηρεσίες προσυμπτωματικού ελέγχου υψηλής τεχνολογίας έναντι μεγάλης ποικιλίας βιολογικών στόχων σε τομείς όπως για παράδειγμα συμπληρώματα, καλλυντικά ή/και φαρμακευτικά προϊόντα.

H GenCell-TSBiotech θα δραστηριοποιηθεί κυρίως στον τομέα της διεπιστημονικής ανάπτυξης-απομόνωσης και εμπορίας νέων βιοδραστικών φυσικών προϊόντων (π.χ. εκχυλίσματα) ή/και καθαρών μορίων από διάφορες πηγές της βιόσφαιρας (π.χ. φυτά, μικροοργανισμούς, θαλάσσιους οργανισμούς, κ.λπ.) αλλά και συνθετικών καθαρών μορίων με ενδεχόμενη χρήση σε όλο το εύρος της βιομηχανικών εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής ή/και φαρμακευτικών ουσιών, κ.λπ. Επίσης, η GenCell-TSBiotech θα αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών νέων in vitro, κυτταρικών, αλλά και in vivo καινοτόμων πειραματικών πλατφορμών σάρωσης βιοδραστικών φυσικών προϊόντων ειδικά στο πεδίο των μηχανισμών κυτταρικής πρωτεόστασης, με στόχο την μεταφραστική τους εφαρμογή σε εμπορικές μελέτες-εφαρμογές και δραστηριότητες ανάπτυξης νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε τομείς σημαντικού βιολογικού-βιοϊατρικού ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα το γήρας και τα νοσήματα του γήρατος.

Το Κέντρο Αρχιμήδης και τα στελέχη του υποστήριξαν τις επιχειρηματικές ομάδες από την πρώτη στιγμή, τόσο στα θέματα προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από τα μέλη του ΕΚΠΑ, όσο και στα στάδια ανάπτυξης μίας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής πρότασης για τη δημιουργία βιώσιμων τεχνοβλαστών.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

sixteen − six =