αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑAegean Airlines: Καταβλήθηκε η κρατική ενίσχυση των 120 εκατ. ευρώ

Aegean Airlines: Καταβλήθηκε η κρατική ενίσχυση των 120 εκατ. ευρώ

Μετά από την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου των 60 εκατ. ευρώ το ελληνικό Δημόσιο κατέβαλλε στην Aegean την κρατική ενίσχυση των 120 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη η εταιρεία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της απαγόρευσης πτήσεων την άνοιξη του 2020.

Επόμενο βήμα είναι η έκδοση και η μεταβίβαση στο ελληνικό Δημόσιο των τίτλων δικαιωμάτων κτήσης (warrants) που αντιστοιχούν στο 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Aegean. Βάσει της συμφωνίας τα warrants μπορούν να ασκηθούν σε διάστημα δύο έως πέντε ετών (μεταξύ 3 Ιουλίου 2023 και 3 Ιουλίου 2026) στην τιμή με την οποία πραγματοποιήθηκε η ΑΜΚ, δηλαδή 3,2 ευρώ ανά μετοχή.

Η ανακοίνωση της Aegean

Η “ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της οποίας αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ποσού 60 εκ. ευρώ και η οποία πιστοποιήθηκε με την από 14/6/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καταβλήθηκε την 2/7/2021 από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία η οικονομική ενίσχυση ποσού 120 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 και της υπ’ αριθμ. 3126/18.05.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 2231/28.05.2021). 

Δεδομένης της καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην Εταιρεία, θα υπογραφεί η σύμβαση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών με την Ελληνική Δημοκρατία καθώς και θα εκδοθούν και παραδοθούν άνευ ανταλλάγματος στην Ελληνική Δημοκρατία οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021 και στο άρθρο 56 του Ν. 4548/2018. Ειδικότερα πρόκειται για 10.369.217 τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Εταιρείας, καθένας εκ των οποίων παρέχει το δικαίωμα απόκτησης μίας (1) νέας κοινής ονομαστικής μετοχής (ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε λεπτών του ευρώ (€0,65)) της Εταιρείας, σε τιμή ίση με τρία και 0,20 ευρώ (€3,20) ανά νέα μετοχή και το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μεταξύ της 03.07.2023 και 03.07.2026, ενώ η Εταιρεία έχει το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών στην αγοραία αξία τους

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

6 + fifteen =