αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠώς θα αλλάξουν χέρια 190 χιλιάδες «κόκκινα» δάνεια της Εθνικής Τράπεζας

Πώς θα αλλάξουν χέρια 190 χιλιάδες «κόκκινα» δάνεια της Εθνικής Τράπεζας

Την εξυγίανση του ισολογισμού της, με μια κίνηση, ετοιμάζεται να θέσει σε κίνηση η Εθνική Τράπεζα, δρομολογώντας την αναμενόμενη, εδώ και μερικούς μήνες, τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs), ύψους 6,1 δισ. ευρώ.

Το project Frontier αναμένεται να μειώσει το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας κατά ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο του 60%. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, τα NPEs σε εταιρικό επίπεδο ανέρχονταν σε 9,96 δισ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα υποχωρήσουν στα 3,8 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τα νέα NPEs από τα moratoria αλλά και η «θεραπεία» ρυθμισμένων σήμερα δανείων.

Η περίμετρος του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει περίπου 190 χιλιάδες μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 6,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 4,7 δισ. ευρώ ανήκαν στα στεγαστικά, περίπου 1,1 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων και 0,3 δισ. ευρώ σε καταναλωτικά.

Στην πράξη, όμως, περίπου το 90% (5,5 δισ. ευρώ) του χαρτοφυλακίου έχει εξασφαλίσεις επί ακινήτων, κυρίως οικιστικών. Με την τιτλοποίηση, η Εθνική θα μειώσει το απόθεμα των στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της κατά περίπου 80%. Ο αριθμός των δανειοληπτών, που θα μπει στην περίμετρο, εκτιμάται πέριξ των 80 χιλιάδων.

Τράπεζα και σύμβουλος έχουν ολοκληρώσει την εκτίμηση της αξίας των ενυπόθηκων ακινήτων για το παραπάνω χαρτοφυλάκιο και το business plan της τιτλοποίησης. Ως το τέλος του έτους, θα ολοκληρωθεί η λήψη πιστοληπτικής διαβάθμισης, η κατάθεση αίτησης για υπαγωγή των τίτλων πρώτης διαβάθμισης στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας «Ηρακλής» και θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Οι μη δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν εντός του α’ τριμήνου και οι δεσμευτικές στο β’ τρίμηνο του 2021.

Χάρη στις υψηλές προβλέψεις, ύψους 640 εκατ. ευρώ, στο 9μηνο και τα υψηλά έκτακτα κέρδη από την ανταλλαγή και τις πωλήσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων, η Εθνική θα πάρει τη ζημιά της τιτλοποίησης κατά τη φετινή χρήση, χωρίς να χρειασθεί να προχωρήσει σε εταιρικό μετασχηματισμό (hive down), όπως οι τρεις άλλες συστημικές τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική σχημάτισε, φέτος, προβλέψεις 426 εκατ. ευρώ για αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου, λόγω Covid-19. Εξ αυτών περίπου τα 400 εκατ. ευρώ αφορούν σε ήδη απομειωμένα δάνεια (Stage III), το συντριπτικό μέρος των οποίων θα συμπεριληφθεί στην τιτλοποίηση.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Π. Μυλωνάς, μιλώντας στους αναλυτές, εκτίμησε ότι η επίπτωση στα κεφάλαια από τη συναλλαγή θα είναι μηδαμινή.

Σε επίπεδο διεθνών δραστηριοτήτων, τα NPEs, στο τέλος Σεπτεμβρίου, ανέρχονταν σε 240 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε ρουμανικά προβληματικά δάνεια, που η Εθνική συζητά να τα πωλήσει στην Bain Capital. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές πρόσφατα ανακοίνωσαν δεσμευτική συμφωνία για τα κυπριακά NPEs της Εθνικής, αξίας 325 εκατ. ευρώ.

Ποια δάνεια βγήκαν από την τιτλοποίηση στο… παρά πέντε

Από την αρχική περίμετρο της τιτλοποίησης εξαιρέθηκαν δάνεια, τα οποία ρυθμίστηκαν τους τελευταίους μήνες, με τους περισσότερους δανειολήπτες να κάνουν χρήση και του προγράμματος «Γέφυρα», για την επιχορήγηση δόσης από το Δημόσιο.

Αιχμή των ρυθμίσεων της τράπεζας για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα λιανικής, με υποθήκη επί ακινήτου, παραμένει το πρόγραμμα «Διαχωρίζω και Διευθετώ»(Split&Settle), η καινοτομία του οποίου, όπως ανέλυσε το Euro2day.gr, έγκειται στη μεγαλύτερη διαγραφή τόκων και κεφαλαίου για δανειολήπτες που βαρύνονται από υψηλό ανεξόφλητο υπόλοιπο σε σχέση με την τρέχουσα αξία του ακινήτου.

Το Split&Settle δουλεύει με τον εξής μηχανισμό: η τράπεζα καλεί τον δανειολήπτη να υπογράψει ρύθμιση, με την οποία αναλαμβάνει να καταβάλει, σε βάθος 25ετίας, το 80% του ποσού, που αντιστοιχεί στην εμπορική αξία του ακινήτου και το 20% του ανεξασφάλιστου υπολοίπου. Το υπόλοιπο μέρος του δανείου «παγώνει» και διαγράφεται στο σύνολό του, όταν ο δανειολήπτης εξοφλήσει το νέο υπόλοιπο.

Πηγή: euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

15 + 20 =