αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΠως η Καρέλιας έφτασε να έχει ταμειακά διαθέσιμα 404,4 εκατ. ευρώ μέσα στην πανδημία

Πως η Καρέλιας έφτασε να έχει ταμειακά διαθέσιμα 404,4 εκατ. ευρώ μέσα στην πανδημία

Αισθητή βελτίωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της πέτυχε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 η ιστορική καπνοβιομηχανία “Καρέλιας”, καταφέρνοντας να αντισταθμίσει τις πιέσεις από τη μειωμένη ταξιδιωτική κίνηση ως αποτέλεσμα των μέτρων για την πανδημία Covid-19.

Τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε προσωρινό κλείσιμο των περισσοτέρων καταστημάτων Duty Free σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας αρνητικά ένα σημαντικό κανάλι πωλήσεων της ελληνικής καπνοβιομηχανίας. Παρόλα αυτά, η Καρέλιας πέτυχε στους πρώτους έξι μήνες του 2020 να αυξήσει κατά 6,55% τον καθαρό κύκλο εργασιών της σε επίπεδο Ομίλου, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο της προηγουμένης χρήσης 2019, ενώ το μεικτό κέρδος του Ομίλου  παρουσίασε αύξηση κατά 16,31 %. Η καθαρή κερδοφορία αυξήθηκε κατά 19,4%, στα 32,2 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές πωλήσεις στο εσωτερικό διαμορφώθηκαν στα 23,7 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις εξωτερικό στα 80,1 εκατ. ευρώ και συνολικά (με ΕΦΚ και ΦΠΑ) ανήλθαν σε 515,44 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι 476 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, στην ελληνική αγορά, συμπεριλαμβανομένων και  των  Καταστημάτων  Αφορολογήτων  Ειδών, εξαιτίας  της  διακοπής  λειτουργίας  των τελευταίων λόγω Covid-19, η Καρέλιας σημείωσε στο εξάμηνο μικρή μείωση του καθαρού (χωρίς Ε.Φ.Κ.) κύκλου εργασιών της κατά 3,1%, συγκριτικά  με την προηγούμενη χρήση. Η  πτώση των πωλήσεων στον κλάδο αυτό αντισταθμίστηκε, εν πολλοίς, με αύξηση του όγκου πωλήσεων στις περισσότερες διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Συγκεκριμένα, άνοδο παρουσίασαν οι πωλήσεις στις αγορές των χωρών της Ε.Ε συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον λεπτοκομμένο καπνό. Οι πωλήσεις στις χώρες της Άπω Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης σημείωσαν άνοδο, όμως λόγω του COVID-19, υπήρξε σημαντική μείωση στην αγορά των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών  τόσο της Τουρκίας όσο και των υπολοίπων χωρών. Ακόμη, ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις και στις υπόλοιπες βαλκανικές αγορές όπου έχει παρουσία, αλλά και στην Ασία, ενώ μικρή κάμψη παρουσίασαν οι πωλήσεις στην Αφρική.

Αβεβαιότητα λόγω Covid

Η διοίκηση της ιστορικής καπνοβιομηχανίας εμφανίζεται επιφυλακτική για το υπόλοιπο της χρήσης, σημειώνοντας στις λογιστικές καταστάσεις εξαμήνου πως “οι εκτιμήσεις μας για την επίδοση του ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα, αφού μέτρα και αποφάσεις των αρχών στις χώρες δραστηριότητας, η φύση των οποίων ενδεχομένως είναι και πρωτόγνωρη, δύνανται να έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του ομίλου”

Τονίζεται, πάντως, από πλευράς διοίκησης η αξιοζήλευτη αντοχή του ομίλου μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρες για την παγκόσμια αγορά. Συγχρόνως, όμως, οι επικεφαλής της Καρέλιας προειδοποιούν πως είναι εντελώς παρακινδυνευμένο να προδικάσει κανείς ανάλογη πορεία και στο δεύτερο εξάμηνο, αφού οι επιπτώσεις από την παρατεταμένη περίοδο της πανδημίας οδηγούν σε ένα έντονα υφεσιακό περιβάλλον.

“Πρωταρχικό μέλημα μας είναι η απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου μας στην Καλαμάτα και η διατήρηση της υγείας  των  εργαζομένων  μας.  Τα  όποια  επιτυχημένα  μέτρα  έχουν  μέχρι  στιγμής  υιοθετηθεί,  είναι  βέβαιο  ότι  θα  συνεχιστούν,  ενώ  δεν αποκλείονται πρόσθετα μέτρα από πλευράς πολιτείας αλλά και της ίδιας της εταιρείας μας.

Αναμφίβολα η διατήρηση των υψηλών μας ταμειακών διαθεσίμων, η οποία μας θωρακίζει απέναντι σε οποιαδήποτε μελλοντική δυσκολία, ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αβεβαιότητας, αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα, ενώ οι ελάχιστες επενδυτικές επιλογές που υφίστανται σε ένα περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων, πρέπει να προσφέρουν, συν τοις άλλοις και αυξημένη ευελιξία”, σημειώνει η Πρόεδρος του Δ.Σ., Βικτωρία Καρέλια.

Πράγματι, στο τέλος του περασμένου Ιουνίου το ταμείο της Καρέλιας έφθασε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν στα 404,4 εκατ. ευρώ (στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης) σε επίπεδο ομίλου στις 30/6/2020. Εξ αυτών 45 εκατ. ευρώ είναι δεσμευμένα ως εγγύηση για θυγατρική.

Να σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο πέρυσι, ανέρχονταν στα 279 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 125 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις, η διοίκηση έχει τοποθετήσει σχεδόν το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων της σε καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές καταθέσεις. Επίσης υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού  ύψους 19,4 εκατ. ευρώ εκδόσεως ή/και διαχειρίσεως Deutsche Bank.

Επενδύσεις

Η Καρέλιας που έκλεισε το 2019 με το μεγαλύτερο μικτό κύκλο εργασιών στην ιστορία της, έναν καθαρό κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 5% περίπου σε σχέση με το 2018, έχει προαναγγείλει νέες επενδύσεις ύψους 5,5 εκατ. ευρώ για τη χρονιά που διανύουμε, επενδύσεις με στόχο την αύξηση της παραγωγής που θα συνδυασθούν και με νέες θέσεις εργασίας.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

20 − 12 =