αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑO Βασιλόπουλος απορροφά 3 πρώην franchisee του

O Βασιλόπουλος απορροφά 3 πρώην franchisee του

H ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρά σε συγχώνευση με απορρόφηση τριών πρώην franchisee της, τον πλήρη έλεγχο των οποίων απέκτησε πέρυσι.

Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, στις 31 Μαΐου του 2021, τα διοικητικά συμβούλια των: ΑΒ Βασιλόπουλος (απορροφώσα), και των 100% θυγατρικών της THIRA FOODS, K.A.S.T. FOODS και A.S.T. FOODS, (απορροφώμενες) ήλθαν σε διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση τους από τη μητρική ΑΒ Βασιλόπουλος.

Ο λόγος της συγχώνευσης, όπως αναφέρεται στο σχέδιο, είναι διότι κρίνεται πως θα αποβεί προς όφελος των συμβαλλομένων μερών καθώς θα μειωθούν οι λειτουργικές δαπάνες και θα αυξηθεί η ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων. Η συγχώνευση θα γίνει με μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των απορροφώμενων όπως εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 31/12/2020 που αποτελούν ισολογισμούς μετασχηματισμού. Η ΑΒ Βασιλόπουλος κατέχει, από τις αρχές του 2020, αμέσως ή εμμέσως το σύνολο των μετοχών των απορροφώμενων εταιρειών.  

Η THIRA FOODS υπεραγορές Α.Ε. που ιδρύθηκε στο τέλος του 2013 ήταν franchisee κατάστημα της AB Bασιλόπουλος. Δηλαδή λειτουργούσε μέχρι και τις αρχές του 2020, οπότε πέρασε στον έλεγχο της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος, με βάση σύμβαση μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου. Στη χρήση του 2019 -τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός- οι πωλήσεις της είχαν διαμορφωθεί στα 6,559 εκατ. ευρώ από 6,529 εκατ. ευρώ το 2019, τα καθαρά της κέρδη ήταν 79.522 ευρώ από ζημιές το 2018 και απασχολούσε 23 άτομα προσωπικό. Η εταιρεία διέθετε ένα κατάστημα, που λειτούργησε στην Θήρα, και συγκεκριμένα στη θέση Καρτεράδος. 

Η K.A.S.T. FOODS Μ.Α.Ε. που διέθετε στα τέλη του 2019 ένα υποκατάστημα στην Κυπαρισσία, πραγματοποίησε πωλήσεις 1,982 εκατ. ευρώ από 2,259 εκατ. ευρώ το 2018 και καθαρές ζημιές 160.749 ευρώ από ζημιές 115.630 ευρώ που είχε εμφανίσει το 2018. Λόγω αυτών των αποτελεσμάτων οι μέτοχοι της στις αρχές του 2020 βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για να εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας τους η ΑΒ Βασιλόπουλος. 

Η AST FOODS Μ.Α.Ε. που το 2019 -τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός- εμφάνισε πωλήσεις 2,048 εκατ. ευρώ από 1,149 εκατ. ευρώ το 2018 και κέρδη 215.353 ευρώ από ζημιές 343.514 ευρώ διέθετε ένα υποκατάστημα στην Ακράτα.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

three × 4 =