αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΟι Ελληνικές εταιρίες πληροφορικής που καταγράφουν ανάπτυξη μέσα στην κρίση (Λίστα)

Οι Ελληνικές εταιρίες πληροφορικής που καταγράφουν ανάπτυξη μέσα στην κρίση (Λίστα)

Βελτίωση μεγεθών παρουσιάζουν για το 2017 οι εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες πληροφορικής. Τα πρώτα οικονομικά στοιχεία δείχνουν διεύρυνση των βασικών μεγεθών (έσοδα, λειτουργική κερδοφορία), με παράλληλη όμως διεύρυνση των υποχρεώσεων και του δανεισμού. Η βελτίωση μακροοικονομικών μεγεθών, το νοικοκύρεμα που σημειώθηκε στο εσωτερικό των επιχειρήσεων τα τελευταία έτη, αλλά και η οριακή ανάκαμψη της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, είναι οι βασικές αιτίες.

Ειδικότερα, οι πρώτες δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εταιρειών του κλάδου καταδεικνύουν μια μέση αύξηση εσόδων της τάξης του 10%. Αντίστοιχα κινούνται και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), τα οποία δείχνουν διεύρυνση κατά 9%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση, κατά 30%, παρουσιάζουν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (Κέρδη ΜΦ&ΔΜ). Τα τελευταία κινούνται κατά μέσον όρο σε αρνητικό επίπεδο εξαιτίας των υψηλών ζημιών της Intralot. Ωστόσο και η τελευταία βελτιώνει τα μεγέθη της, δεδομένου ότι το 2016 είχε εμφανίσει ακόμη μεγαλύτερες ζημίες.

Όπως διαβάζουμε στην Καθημερινή, την πιο σημαντική ποσοστιαία αύξηση εσόδων παρουσιάζει η Space Hellas (+24%), ενώ τη χαμηλότερη η Inform Λύκος (+0,2%). Ολες όμως οι επιχειρήσεις που παρουσίασαν αποτελέσματα, εμφανίζουν θετικό πρόσημο στα έσοδά τους. Το ακόμη σημαντικότερο είναι ότι και οι έξι επιχειρήσεις: Quest, Πλαίσιο Computers, Ιntralot, Space Hellas, Entersoft και Inform Λύκος παρουσιάζουν σημαντική διεύρυνση της λειτουργικής κερδοφορίας τους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αποδίδουν τη θετική πορεία τους αφενός στη βελτίωση του μακροοικονομικού κλίματος, αφετέρου στο άνοιγμα ορισμένων αγορών (π.χ. του εξωτερικού). Αντίθετα, μεικτά είναι τα μηνύματα που έρχονται για την εγχώρια αγορά πληροφορικής. Για παράδειγμα, η Space Hellas αποδίδει τη θετική πορεία της στα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενώ o όμιλος Quest κάνει λόγο για στασιμότητα της αγοράς πληροφορικής στην Ελλάδα. Προσθέτει ότι βασικός μοχλός ανάπτυξής του είναι άλλες αγορές (π.χ. υπηρεσίες courier, POS στο εσωτερικό) και πληροφορικής, αλλά στο εξωτερικό.

Tην τάση αυτή επιβεβαιώνει και ο όμιλος Ιnform Λύκος, ο οποίος πέρυσι διεύρυνε οριακά (+0,3%) τις δραστηριότητές του στη Ρουμανία, φτάνοντας τα 35,1 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα υποχώρησε στην Ελλάδα (-2,9%) φτάνοντας τα 29,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, η Intralot επίσης βασίζεται για ανάπτυξη στο εξωτερικό, αφού περισσότερο από το 90% του τζίρου της προέρχεται από αγορές του εξωτερικού. Πάντως η εταιρεία, παρόλο που ιστορικά ξεκίνησε ως πάροχος τεχνολογίας (technoogy provider) σε εταιρείες λειτουργίας τυχερών παιγνίων (operators), εντούτοις έχει καταλήξει να είναι ανταγωνιστής των τελευταίων. Πέρυσι, το 68% των ετήσιων εσόδων του ομίλου προήλθε από τη λειτουργία τυχερών παιγνίων και μόνον το 21% αφορά υπηρεσίες και συστήματα τεχνολογικής υποστήριξης τυχερών παιγνίων.

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά αποτελέσματα, οι περισσότερες επιχειρήσεις εμφάνισαν κέρδη, ενώ παράλληλα ο ρυθμός μεταβολής κινήθηκε σε ισχυρά διψήφια μεγέθη. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, σημειώθηκε αύξηση του δανεισμού (+13%) και κυρίως του καθαρού δανεισμού (+7%). Η πορεία αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του δανεισμού των Intralot (+13,6%) και ομίλου Quest (+13,8%). Μάλιστα, στην περίπτωση του ομίλου Quest, ο καθαρός δανεισμός από αρνητικός το 2016 (-19,5 εκατ. ευρώ) μετετράπη σε θετικό (4,5 εκατ. ευρώ). Η διοίκηση της εταιρείας απέδωσε την πορεία αυτή στην αύξηση των επενδύσεων κατά 25 εκατ. ευρώ που σημειώθηκε πέρυσι. Επίσης, ως πολύ θετικά αξιολογείται η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων των επιχειρήσεων με ρυθμό υψηλότερο του 20%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η προσπάθεια διεύρυνσης της ρευστότητας συνεχίζεται.

Παρά όμως τη θετική πορεία, η αγορά παραμένει επιφυλακτική. Παρά τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών, εξακολουθούν να προβληματίζουν το υψηλό δημόσιο χρέος, η αργή πορεία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και, στον τραπεζικό τομέα, η διατήρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Στο περιβάλλον αυτό, οι εκτιμήσεις για το 2018 είναι συγκρατημένα αισιόδοξες», αναφέρει η διοίκηση της Πλαίσιο Computers. H ίδια εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα βρεθεί σε θετικό έδαφος (+2,4%) ωθούμενο από τον τουρισμό, την πιθανή αύξηση εξαγωγών και ορισμένα μεγάλα έργα (αεροδρόμιο στο Καστέλλι, αυτοκινητόδρομοι κ.ά.). Από την άλλη όμως, παραδέχεται ότι η κατανάλωση παραμένει χαμηλή, καθώς «η ροπή προς αποταμίευση είναι αναιμική και οι αμοιβές έχουν καθηλωθεί σε χαμηλά επίπεδα».

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

one × five =