αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΗ Ελληνική εταιρία που κατέγραψε εκτίναξη 171% στα καθαρά κέρδη της

Η Ελληνική εταιρία που κατέγραψε εκτίναξη 171% στα καθαρά κέρδη της

Εκτίναξη κερδών και κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση στο εννεάμηνο κατέγραψε ο όμιλος Mytilineos, ως απόρροια της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των επιμέρους τομέων αλλά και ως αποτέλεσμα των στρατηγικών επιλογών της εταιρείας.

Πιο ειδικά, ο όμιλος ανακοίνωσε:

  • 169% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €4.573 εκατ., σε σύγκριση με €1.698 εκατ. το Εννεάμηνο του 2021.
  • 171% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €312 εκατ. έναντι €115 εκατ. το Εννεάμηνο του 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχήδιαμορφώθηκαν σε €2,618, αυξημένα κατά 151% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  • 121% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €533 εκατ., έναντι €241 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.398 εκατ., με το δείκτη μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA*) να διαμορφώνεται κοντά στο 2,1x στο τέλος του Εννεάμηνου του 2022, με τάσεις σημαντικής αποκλιμάκωσης μέχρι το τέλος του έτους. Η καταγραφή ισχυρών ταμειακών ροών βοήθησε τη MYTILINEOS να διατηρήσει χαμηλά επίπεδα μόχλευσης, σε μια περίοδο στην οποία καταγράφηκαν α) επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (capex) ύψους €442 εκάτ. και β) σημαντικές ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών. Παρόλα αυτά διατηρήθηκε, ως συνήθως, υψηλή ρευστότητα ύψους €684εκάτ. (από €650 εκατ. το Α΄εξάμηνο).

Σε συνέχεια των ισχυρών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2021, η MYTILINEOS στο Εννεάμηνο του 2022, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με τις συνέπειες της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις από τη δεκαετία του 1970 και την άνοδο των επιτοκίων, καταγράφει σταθερά υψηλές επιδόσεις, επωφελούμενη από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εργασιών και την συνεχώς αυξανόμενη διεθνοποίηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Τα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, οι σημαντικές συνέργειες ανάμεσα στις επιμέρους δραστηριότητες, ο διεθνής χαρακτήρας της MYTILINEOS και η έγκαιρη ανάληψη κατάλληλων δράσεων από τη Διοίκηση, αποτελούν τους βασικούς μοχλούς που επιτρέπουν στην Εταιρεία να αναπτύσσεται δυναμικά, παρά το αδύναμο και ιδιαίτερα ρευστό οικονομικό περιβάλλον, επισημαίνεται στη σχετική εταιρική ανακοίνωση.

Καθώς διανύουμε το Δ’ Τρίμηνο του 2022, οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS πιστοποιούν το πέρασμα στη “νέα εποχή” της Εταιρείας, σε επίπεδο κύκλου εργασιών, EBITDA και καθαρής κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, προωθείται μία σειρά νέων επενδύσεων, όπως η εμπορική λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 826MW (CCGT), η αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου και σημαντικά έργα σε ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε η MYTILINEOS να παραμείνει σταθερά σε αναπτυξιακή τροχιά.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

fifteen + twelve =