αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΖημιές για τις Εκδόσεις Λιβάνη και είσοδος τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Ζημιές για τις Εκδόσεις Λιβάνη και είσοδος τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών της, η εισηγμένη εταιρεία Εκδόσεις Λιβάνη υποχρεώθηκε και το 2021 σε ζημιογόνο αποτέλεσμα.

Ειδικότερα, με βάση τις λογιστικές καταστάσεις της χρήσης 2021 που δημοσιεύτηκαν σήμερα, η εταιρεία αύξησε οριακά τις πωλήσεις της από το 1,504 στο 1,537 εκατ. ευρώ, ενώ υποχρεώθηκε σε αρνητικό EBITDA (-1,583 από -1,889 εκατ. ευρώ) και σε ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα (-2,28 από 2,527 εκατ. ευρώ).

Στις 31/12/2021 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν αρνητικά (-17,46 εκατ. ευρώ) και οι βραχυπρόθεσμες δανειακές της υποχρεώσεις ανέρχονταν στα 16,4 εκατ. ευρώ.

Ο ορκωτός ελεγκτής αναφέρεται σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές, εκφράζοντας παράλληλα ουσιώδη αβεβαιότητα για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Πάντως, η Εκδόσεις Λιβάνη προχώρησε τον Ιούλιο σε αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4738/2020 (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών). Ειδικότερα, η διοίκηση της εισηγμένης έχει εκπονήσει νέο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης, με βάση τις διατάξεις του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού το οποίο θα θέσει υπόψη των πιστωτών όπως προβλέπεται.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

3 × one =