αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑνοίγει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 36.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Ανοίγει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 36.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Εντός του δεύτερου 15ήμερου του Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την απασχόληση 36.500 ανέργων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας. Στόχος είναι οι πρώτες τοποθετήσεις να γίνουν από τον ΟΑΕΔ εντός του Μαΐου.

Εχθές, οι υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης και Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος υπέγραψαν τη σχετική υπουργική απόφαση και αναμένεται πλέον η σχετική προκήρυξη από τον Οργανισμό, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους – άνεργους.

Ο βασικός σκοπός του νέου προγράμματος 8μηνης διάρκειας, είναι η επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και η σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Το πρόγραμμα, συνολικής δαπάνης περίπου 277 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και παράλληλα με την απασχόληση που θα προσφέρει, θα παρέχει υποχρεωτική κατάρτιση και πιστοποίηση νέων δεξιοτήτων στους ωφελούμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (φορέα – ωφελούμενου). Συγκεκριμένα, για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 546,00 ευρώ μηνιαίως . Οι ωφελούμενοι θα ασφαλίζονται για 25 ημέρες και δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε ημέρες ή ώρες που δημιουργούν πρόσθετο μισθολογικό κόστος, ενώ θα έχουν ασφαλιστική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ:

α) μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) μακροχρόνια άνεργοι,

δ) πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,

ε) ηλικίας άνω των 29 ετών,

στ) ΑμεΑ και

ζ) δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών,

β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα,

γ) αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια,

δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

-Ατομικό 0-3.500 ευρώ και Οικογενειακό έως 7.000 ευρώ: 30 μόρια

-Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ και οικογενειακό από 7.001 – 10.000: 25 μόρια

-Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ και οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: 20 μόρια

-Ατομικό 8.001- 12.000 ευρώ και οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ: 10 μόρια

ε) ηλικία: από 15 μόρια για τους νέους 18 έως 29 ετών έως και 45 μόρια για τους 55 ετών και άνω

στ) 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο

ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,

η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 35 μόρια και

ι) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα την προηγούμενη περίοδο: 20 μόρια.

ια) εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου: 20 μόρια.

Όσον αφορά τις ειδικότητες, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τα προγράμματα εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

• αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα.

• υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.

• βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης

• οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων,

• Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου

• μετάβαση στην κυκλική οικονομία,

• Πρόληψη φυσικών καταστροφών

• Πρώτες βοήθειες

• Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας

• Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

4 × four =