αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑλλαγές στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ξεκινά από 1.500 ευρώ. Φτάνει στα 2.000 ευρώ αν συγκατοικήσεις

Αλλαγές στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ξεκινά από 1.500 ευρώ. Φτάνει στα 2.000 ευρώ αν συγκατοικήσεις

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε αλλαγές ως προς το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Στο ΦΕΚ με την απόφαση, σημειώνεται πως οι διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με 1.500 ευρώ.

Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με 2.000 ευρώ.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος υποβάλλονται εντός προθεσμίας από 1 έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος Α.Φ.Μ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής που υλοποιεί και υποστηρίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.,ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για τη χορήγηση του επιδόματος στις περιπτώσεις συγκατοίκησης, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών ορίζεται ως εξής:

α) Ακαδημαϊκή Ιδιότητα του συγκατοικούντος φοιτητή: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

β) Το μισθωτήριο του δικαιούχου περιλαμβάνει τον ΑΦΜ που δηλώθηκε: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση – διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία

γ) ΑΦΜ προσώπου όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή: ελέγχεται σύμφωνα με το παράρτημα Α περ. (γ) με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five × five =