αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈρχονται αλλαγές στον τρόπο που προσφέρεται το λάδι στα εστιατόρια, κατάλογοι στα συνεργία και άλλες 3 τροποποιήσεις

Έρχονται αλλαγές στον τρόπο που προσφέρεται το λάδι στα εστιατόρια, κατάλογοι στα συνεργία και άλλες 3 τροποποιήσεις

Ουσιαστικές αλλαγές στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, επέρχονται με τους νέους κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι αλλαγές αυτές, στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών και την αποφυγή των φαινομένων παραπλάνησης καθώς και την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή.

Οι βασικές «τομές» των νέων ΔΙΕΠΠΥ, σχετίζονται με τη διάθεση του λαδιού στα τραπέζια των εστιατορίων σε συσκευασία μιας χρήσης, την υποχρεωτική συσκευασία των άρτου και των αρτοπαρασκευασμάτων από όπου κι αν αυτά πωλούνται, την υιοθέτηση συστήματος ιχνηλασιμότητας για το μέλι, τη σαφέστερη αναγραφή των ενδείξεων για κάθε πωλούμενο προϊόν καθώς και την ανάρτηση αναλυτικών, ανά είδος εργασίας τιμοκαταλόγων στα συνεργεία.

Οι αλλαγές αυτές, είναι βέβαιο ότι σε ένα βαθμό θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες στις «τυποποιημένες» πρακτικές, ωστόσο, το δέλεαρ που παρέχει το υπουργείο, είναι η μείωση των προστίμων, (ορθολογικοποίηση όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου) όταν διαπιστώνονται κάποιες παραβάσεις.

Τυποποιημένο το λάδι…

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στους ΔΙΕΠΠΥ, από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων , πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μάλιστα, για την αποτελεσματική εφαρμογή της διάταξης, προβλέπεται και αυστηρό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά παράβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα αυτή ρύθμιση έχει προταθεί από τους φορείς της αγοράς, καθώς κρίνεται απαραίτητη η χρήση στους χώρους μαζικής εστίασης, μη επαναχρησιμοποιούμενων, μικρών συσκευασιών ελαιολάδου προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα του εθνικού μας προϊόντος, όσο και η προστασία των καταναλωτών.

… και συσκευασμένο το ψωμί

Υποχρεωτική όμως θα είναι και συσκευασία για το φρέσκο ψωμί και τα λοιπά αρτοσκευάσματα, από όπου κι αν αυτά πωλούνται. Παράλληλα για τα προϊόντα αρτοποιίας που δεν αποτελούν φρέσκο άρτο (προψυμένο) ορίζεται ότι θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που διαχωρίζονται από τους χώρους έψησης και πώλησης του φρέσκου άρτου.

Ιχνηλασιμότητα στο μέλι

Στους νέους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, επιχειρείται να τεθεί και φρένο στο φαινόμενο «ελληνοποίησης» του μελιού καθώς προβλέπεται η υιοθέτηση μηχανισμών ιχνηλασιμότητας. Για το λόγο αυτό, όσοι εισάγουν ή παραλαμβάνουν ποσότητα μελιού προς εμπορία και διακίνηση, υποχρεούνται να γνωστοποιούν εντός 10 ημερών στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) epopteia-agoras@gge.gr τα παρακάτω στοιχεία:

– Την παραληφθείσα ποσότητα μελιού και επισυναπτόμενα τα αντίγραφα των σχετικών παραστατικών αγοράς.

– Την ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων – Ποτών.

– Τον αριθμό, το είδος και το βάρος της συσκευασίας.

-Τη χώρα προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.

Οι διακινητές μελιού θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλίο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο να καταχωρούνται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μελιού κατά είδος, ποσότητα, αξία και χώρα προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού ή η αντίστοιχη ένδειξη του παραστατικού παραλαβής προκειμένου για μέλι που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Στην περίπτωση, μη τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων, μπορεί να υποβληθεί πρόστιμο ύψους έως και 10.000 ευρώ.

Αναγραφή ενδείξεων

Για την αντιμετώπιση των παραπλανητικών πρακτικών, στους νέους ΔΙΕΠΠΥ προβλέπεται ότι για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να υπάρχουν είτε πινακίδες λιανικής πώλησης στους φυσικούς χώρους, είτε αντίστοιχη ηλεκτρονική πινακίδα για πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή άλλου παρεμφερούς τρόπου, επί των οποίων αναγράφονται η τιμή, η ονομασία και στην περίπτωση που απαιτείται, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Ειδικά για τα τρόφιμα-γλυκά, θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη επισήμανση αν το πωλούμενο προϊόν είναι κατεψυγμένο. Στην περίπτωση που τα προς πώληση προϊόντα είναι μεταχειρισμένα ή ανακαινισμένα ή ανακατασκευασμένα, θα πρέπει η πληροφορία αυτή να αποτυπώνεται στις σχετικές πινακίδες.

Με ΦΠΑ οι τιμές στα συνεργεία

Τάξη, όμως επιχειρείται να τεθεί και στα συνεργεία, τα οποία θα πρέπει να αναρτούν τιμοκαταλόγους ανά είδος εργασίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτό γίνεται, διότι είναι σύνηθες το «παζάρι» όπου στην περίπτωση που κάποιος ζητήσει απόδειξη για την παροχή των υπηρεσιών, να αυξάνεται η τιμή κατά 24% διότι προστέθηκε και ο … ΦΠΑ.

Πλέον, επιχειρήσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, οχημάτων, σκαφών αναψυχής και κάθε φύσεως τροχοφόρων, υποχρεούνται να διατηρούν ανηρτημένο τιμοκατάλογο, όπου θα αναγράφονται οι εκάστοτε χρεώσεις συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης επί ενδεικτικών μοντέλων ανάλογα με τον τύπο και μοντέλο.

Στα εκδιδόμενα παραστατικά θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά το είδος της εργασίας και η τιμή χρέωσης που θα πρέπει να συμπίπτει με αυτή του τιμοκαταλόγου, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας του επισκευαστή να παρέχει έκπτωση στον πελάτη. Για τις λοιπές υπηρεσίες, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ο επισκευαστής θα πρέπει να συντάσσει έγγραφη προσφορά.

Πηγή: euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

sixteen − 13 =