αρχικηPosts Tagged "ναυτιλια"

«Έπειτα από χρόνια εργασίας στον τομέα αυτό διαπιστώσαμε το κενό στην παγκόσμια διαδικτυακή αγορά για αυτόνομη δικτύωση ναυτικών και επαγγελματιών

Η Ελλάδα παραμένει παγκοσμίως η χώρα με τη μεγαλύτερη πλοιοκτησία. Μολονότι ο πληθυσμός της χώρας αντιπροσωπεύει μόνο το 0,16% του

Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της XRTC για την ελληνική ακτοπλοΐα, για μια ακόμη χρονιά το μερίδιο των