αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤα επιδόματα που ίσως δικαιούσαι από τον ΟΑΕΔ (και κάποια από αυτά είναι «άγνωστα»)

Τα επιδόματα που ίσως δικαιούσαι από τον ΟΑΕΔ (και κάποια από αυτά είναι «άγνωστα»)

Χιλιάδες είναι οι άνεργοι στη χώρα μας που είτε λόγω κακής ενημέρωσης, είτε λόγω υπερπληροφόρησης και κατάργησης των κοινωνικών παροχών, αδυνατούν να γνωρίζουν τι δικαιούνται να εισπράττουν την περίοδο που δεν εργάζονται.

Το ergasiakanea.eu παραθέτει μια σειρά από επιδόματα του ΟΑΕΔ που ίσως δικαιούσαι. Και κάποια είναι «άγνωστα».

Οι άνεργοι μπορούν να διεκδικήσουν -εάν βέβαια πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις-, μερικά από τα παρακάτω επιδόματα:

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας:
παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη η εργασιακή σχέση είχε χρονική διάρκεια από πέντε έως και 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας.
Για να εισπραχθεί το επίδομα ανεργίας πρέπει:
να είναι κάποιος μισθωτός
να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας
να είναι ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ να έχει συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο- που προηγείται της αίτησης ως δικαιούχου- και τον αριθμό των ημερομισθίων, τα οποία προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμα να μην έχει επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν από την ένταξη στην επιδότηση πάνω από 400 ημέρες

Προσοχή:
Ένας άνεργος έχει τη δυνατότητα μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία της απόλυσής του να εγγραφεί στα μητρώα ανέργων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του, καθώς και να υποβάλει αίτηση για επιδότηση λόγω ανεργίας. Η επιδότηση ανεργίας αρχίζει από την ημέρα της υποβολής της αίτησης για το επίδομα. Από την 7η ημέρα επιδοτείται ο δικαιούχος, ο οποίος υποβάλλει αίτηση κατά το πρώτο 7ημερο μετά από την καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασής του.
Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Υπολογίζεται, όμως, σε ημερήσια επιδόματα, που ανέρχονται στο 55% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αν ο δικαιούχος άνεργος έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας, τότε το επίδομα προσαυξάνεται για καθένα από αυτά κατά 10%.

Όσα πρέπει να ξέρετε για το Επίδομα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 20 έως και 66 ετών:
Χορηγείται σε μακροχρονίως ανέργους που εμφανίζουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) μικρότερο των 10.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη κατηγορίαθα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εντός δυο μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω της ανεργίας. Το μηνιαίο επίδομα ανέρχεται στα 200 ευρώ και καταβάλλεται για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών. Στην περίπτωση, που ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, τότε προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ (για κάθε ανήλικο τέκνο) και το ανώτατο ετήσιο όριο εισοδήματός του, που απαιτείται για να λάβει το επίδομα.

Αυτές είναι και άλλες παροχές ανεργίας

Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.):
πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοτελώς απασχολούμενος
για ασφαλισμένοι σε φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
διακοπή αποδεδειγμένα του επάγγελματος από την 1.1.2012 και έπειτα
να έχει καταβληθεί από 1.1.2011 ειδική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ
τουλάχιστον 3ετή συνεχή ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που υπαγόσασταν (αποκλειστικά ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατά τη διακοπή του επαγγέλματος
όχι αυτοαπασχολούμενος
όχι με μισθωτή εργασία
να μην έχει λάβει ο δικαιούχους σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής
όχι υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα εντός ή εκτός Ελλάδος.

Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών:
Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας.
Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας
Προσαυξαίνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος

Ειδικό Βοήθημα μετά από τη Λήξη της Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας:
Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά από την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων:
Το δικαιούνται όσοι ασφαλισμένοι παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, όσοι έχουν εξήντα τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν είναι οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές

Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας:
Το δικαιούνται αποφυλακισμένοι μέσα σε τρεις μήνες από την αποφυλάκισή τους
πρέπει να διαθέτουν ευνοϊκή έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας της φυλακής
το ύψος του βοηθήματος ανέρχεται σε 15 βασικά ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα:
Τα δικαιούνται οικοδόμοι, καπνεργάτες, ηθοποιοί, κεραμοποιοί, δασεργάτες, μουσικοί
οι οποίοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 70% του 35πλάσιου έως 50πλάσιου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two + two =