Σε σειρά προσλήψεων προχωρά άμεσα ο θεσσαλικός όμιλος της «Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.» (ΤΥΡΑΣ, Όλυμπος). Πιο συγκεκριμένα η  επιχείρηση ζητά να προσλάβει: Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης για τη στελέχωση θέσεων στο τεχνικό τμήμα και στα τμήματα παραγωγής, logistics και πωλήσεων, όπως διαβάζουμε στο Thessaliaeconomy.gr.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

• Πτυχίο ΑΕΙ

• Ηλικία έως 30 ετών

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Η επιχείρηση προσφέρει:

• Άριστο εργασιακό κλίμα

• Συνεχής ανάπτυξη οργανωτικών δομών

• Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης – καθοδήγησης του προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2017, στο e-mail: hr@olympos.gr υπόψη της κυρίας Ιωάννας Μπλούνα.