αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚατάργηση των ρητρών πρόωρης αποχώρησης, έγχαρτοι λογαριασμοί χωρίς επιπλέον χρεώσεις και άλλα: Οι αλλαγές στους λογαριασμούς ρεύματος

Κατάργηση των ρητρών πρόωρης αποχώρησης, έγχαρτοι λογαριασμοί χωρίς επιπλέον χρεώσεις και άλλα: Οι αλλαγές στους λογαριασμούς ρεύματος

Σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να διαφοροποιήσουν πλήρως το τοπίο στους λογαριασμούς του ρεύματος, με στόχο την μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη ενημέρωση – προστασία των καταναλωτών, προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων – αλλαγών που κρίνεται επιβεβλημένο σύμφωνα με το Ρυθμιστή μετά και τις πρόσφατες σημαντικές ανατιμήσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας της ενεργοποίησης των ρητρών που περιλαμβάνονται στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος που είναι διαθέσιμα στην αγορά και επιλέγονται από τους περισσότερους καταναλωτές καθώς εμφανίζουν μεγαλύτερες εκπτώσεις.

Ωστόσο το τελευταίο διάστημα, οι εκπτώσεις αυτές έχουν εξανεμιστεί καθώς η ενεργοποίηση των ρητρών συνεπάγεται σημαντικές αυξήσεις στο τελικό κόστος της κιλοβατώρας.

Σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο της αγοράς για τους καταναλωτές, οι προτάσεις της ΡΑΕ έρχονται να θέσουν συγκεκριμένους κανόνες για την καλύτερη προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών.

Επί των προτάσεων αυτών, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες προκαλούν αντιδράσεις μεταξύ των προμηθευτών, καλούνται να τοποθετηθούν όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης η οποία διαρκεί μέχρι και τις 30 Αυγούστου.

Ποιες όμως είναι οι κύριες αλλαγές που εισηγείται ο Ρυθμιστής καλώντας την αγορά να τοποθετηθεί; Σύμφωνα με το κείμενο που έχει δημοσιοποιηθεί από τη ΡΑΕ, οι προτάσεις του ρυθμιστή είναι οι εξής:

Έγχαρτοι λογαριασμοί χωρίς επιπλέον χρεώσεις

Για τους καταναλωτές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν έγχαρτους και όχι ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, η ΡΑΕ θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις του τρόπου τιμολόγησης που καταλήγουν σε κύρωση (malus) εις βάρος τους.

Ομοίως οποιαδήποτε αύξηση της χρέωσης προμήθειας στην περίπτωση έγχαρτης τιμολόγησης θα πρέπει να θεωρείται ως απαγορευτικό αρνητικό κίνητρο που αναίτια δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των καταναλωτών.

Κατάργηση των ρητρών πρόωρης αποχώρησης

Για τις ρήτρες πρόωρης αποχώρησης, η ΡΑΕ βάσει της κυρίαρχης τάσης σε ενωσιακό επίπεδο, τείνει στο μη επιτρεπτό της επιβολής ρήτρας πρόωρης αποχώρησης είτε για λόγους αλλαγής προμηθευτή είτε για λόγους τερματισμού της σύμβασης και αποσύνδεσης του μετρητή). Εξαίρεση από την παραπάνω γενική αρχή μπορεί να αποτελεί η περίπτωση της καταγγελίας από τον Πελάτη σύμβασης σταθερής τιμής.

Συγκεκριμένα όρια προσαύξησης των κυμαινόμενων τιμολογίων

Για τα τιμολόγια που είναι κυμαινόμενα η ΡΑΕ προτείνει να υπάρχει ευκρινές όριο προσαύξησης της χρέωσης προμήθειας. Κάθε προμηθευτής θα μπορεί να προσδιορίσει δικούς του δείκτες όπως για παράδειγμα την τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς στην DAM (προημερήσια αγορά), τιμή χονδρεμπορικής συν χρεώσεις αγοράς εξισορρόπησης, τιμές δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, τιμές φυσικού αερίου (TTF). Ωστόσο οι δείκτες θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι και υπολογίσιμοι από τους καταναλωτές.

Κατάργηση του παγίου

Η ΡΑΕ προτείνει την κατάργηση του παγίου ή κάθε άλλης παρεμφερούς επιβάρυνσης στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με το Ρυθμιστή η κατάργηση του παγίου εντάσσεται στο πλαίσιο της απλότητας και της σαφήνειας των λογαριασμών ρεύματος που απαιτεί η Οδηγία 409/2020.

Ως “χρέωση παγίου” νοείται κάθε χρέωση, που επιβάλλεται κατά τρόπο οριζόντιο, αφορά σε σταθερό ποσό και αποσυνδέεται από την ποσότητα της κατανάλωσης (“flat charge”).

Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι με την κατάργηση του παγίου οι λογαριασμοί θα αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα το ποσό της ενέργειας που καταναλώθηκε χωρίς παρανοήσεις και περιττές χρεώσεις.

Καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών

Η ΡΑΕ προτείνει να καθοριστεί συγκεκριμένος τρόπος ειδοποίησης των καταναλωτών για την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής καθόσον αφορά σε ρήτρα αναπροσαρμογής.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ θα πρέπει σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής της τιμολογιακής πολιτικής του προμηθευτή να είναι υποχρεωτική η ατομική ειδοποίηση των καταναλωτών.

Ο Ρυθμιστής προτείνει μάλιστα η σχετική ειδοποίηση να γίνεται μέσω ειδικού διακριτού εγγράφου που θα εσωκλείεται στο λογαριασμό ή να αναγράφεται σε εμφανές σημείο στο έντυπο του λογαριασμού.

Ενίσχυση της διαφάνειας

Για την ενίσχυση της διαφάνειας η πρόταση της ανεξάρτητης αρχής συνοψίζεται σε: α) την παροχή τουλάχιστον ενός σταθερού τιμολογίου ανά κατηγορία πελατών β) την παροχή κυμαινόμενου τιμολογίου με ευκρινές όριο προσαύξησης της χρέωσης προμήθειας π.χ.  ±30% γ) τη διατήρηση μόνο της αναλογικής χρέωσης και των ορίων διακύμανσης επί αυτής για λόγους διαφάνειας δ) τη διαμόρφωση κάθε άλλου είδους τιμολογίων από τους προμηθευτές βάσει της επιχειρηματικής τους ελευθερίας, τηρουμένων όμως των αρχών της διαφάνειας της επαληθευσιμότητας, της ευχερούς κατανόησης και της συγκρισιμότητας.

Πηγή: Capital.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

eight + 15 =