Στην πρόσληψη 47 νέων υπαλλήλων στην ειδικότητα Κλητήρων προχωρά το Ευρωκοινοβούλιο, μέσω γενικού διαγωνισμού βάσει τίτλων και εξετάσεων, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Οι νέοι κοινοβουλευτικοί κλητήρες θα ξεκινήσουν με μισθό από 2.869 ευρώ και θα φορούν ειδική στολή που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως αναφέρει το Insider.gr.

Στα καθήκοντά τους είναι να παρέχουν συνδρομή στους βουλευτές του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε άλλους αξιωματούχους κατά τις συνεδριάσεις ολομέλειας, τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών οργάνων, καθώς και κατά τη διάρκεια διαφόρων εκδηλώσεων που διεξάγονται στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων και τη συμμόρφωση με τις αρχές ασφαλείας.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται, μεταξύ άλλων, να προετοιμάζουν και να παρακολουθούν τις αίθουσες συνεδριάσεων, να συνοδεύουν τους βουλευτές, τα υψηλά πρόσωπα και τους επισκέπτες και να τους υποδεικνύουν τις θέσεις τους στις αίθουσες συνεδριάσεων ή στο ημικύκλιο, καθώς και να εκτελούν εθιμοτυπικά καθήκοντα σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου.

Τα καθήκοντα απαιτούν από τους κλητήρες μεγάλη ευελιξία όσον αφορά το ωράριο εργασίας και περιλαμβάνουν μετακινήσεις ανάμεσα στους τρεις συνήθεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο), αλλά και εκτός αυτών.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν μία από τις θέσεις του διαγωνισμού, πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 3 επίσημες γλώσσες της ΕΕ:

  • μία γλώσσα τουλάχιστον σε επίπεδο C1
  • μία τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση)
  • μία τουλάχιστον σε επίπεδο Α2 (βασική γνώση)

Επίσης απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα που σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα της θέσης τους.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.