αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΔώθηκαν 670 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ μέσω του ΕΤΕΑΝ- Έρχεται νέα δράση

Δώθηκαν 670 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ μέσω του ΕΤΕΑΝ- Έρχεται νέα δράση

Στα 670 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2016 το ύψος των εγκρίσεων δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των τριών προγραμμάτων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Το ποσό αυτό, αποτέλεσε ανάσα ρευστότητας για χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και όπως σημειώνουν στελέχη του Ταμείου, ο αριθμός των εγκρίσεων που τελικώς για οποιοδήποτε λόγο δεν εκταμιεύθηκε, είναι παρά πολύ μικρός. Συνεπώς, μέσω του ΕΤΕΑΝ και των συνεργαζόμενων τραπεζών, το περασμένο έτος, διοχετεύθηκε ένα αξιοσημείωτο ποσό προς την πραγματική οικονομία.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ΕΤΕΑΝ, την 31/12/2016 στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ πραγματοποιήθηκαν 7.367 εγκρίσεις δανείων και 7.587 εκταμιεύσεις. Σημειώνεται ότι η διαφορά μεταξύ των εκταμιεύσεων και των εγκρίσεων οφείλεται στο γεγονός ότι σε κάποια δάνεια οι εκταμιεύσεις, ήταν περισσότερες από μία.

Πρωταθλήτρια η «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Υπενθυμίζουμε ότι υπό το ΤΕΠΙΧ σχεδιάστηκαν και λειτούργησαν οι εξής δράσεις: ΤΕΠΙΧ «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», ΤΕΠΙΧ «Εγγυοδοσίας» και ΤΕΠΙΧ «Ταμείο Νησιωτικής και Τουριστικής Επιχειρηματικότητας».

Η Επιχειρηματική Επανεκκίνηση λειτούργησε ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα με κεφάλαια προερχόμενα από συνεπένδυση του ΤΕΠΙΧ και των 14 συνεργαζομένων τραπεζών με σκοπό την παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης, κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού ή και δανείων που χρηματοδοτούσαν επενδυτικά σχέδια με ευνοϊκούς όρους σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Μέχρι την 31/12/2016 είχαν εγκριθεί 4.602 δάνεια συνολικού προϋπολογισμού 507,71 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η συμμετοχή του Ταμείου ανήλθε σε 253,85 εκατ. ευρώ.

ΤΕΠΙΧ Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας είχε ως αντικείμενο την παροχή εγγυήσεων υπέρ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) ή/και δάνεια που χρηματοδοτούσανν ώριμα επενδυτικά σχέδια ή σε δάνεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Το Ταμείο αφορούσε στην παροχή εγγυήσεων σε ποσοστό έως 80% κατ’ ανώτατο για επενδύσεις και κεφάλαια κινήσεως, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών για λήψη επιχορηγήσεων από άλλα κοινοτικά προγράμματα.

Μέχρι τα τέλη του 2016 εγκρίθηκαν 1.229 αιτήσεις που αφορούσαν σε δάνεια προς εγγύηση ύψους 128,8 εκατ. ευρώ περίπου.

ΤΕΠΙΧ Νησιωτικής και Τουριστικής Επιχειρηματικότητας

Το Ταμείο Νησιωτικής και Τουριστικής Επιχειρηματικότητας αποτέλεσε ένα Ταμείο Δανειοδοτήσεων αρχικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρω, στο οποίο η αρχή της συγχρηματοδότησης εφαρμόστηκε απευθείας με τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ήταν μία δράση παροχής δανείων χαμηλού ύψους (έως 30.000 ευρώ) και ιδιαίτερα ευνοϊκού κόστους (2,8% και μηδενικό επιτόκιο για επιχειρήσεις και επενδύσεις σε νησιά με πληθυσμό περισσότερο και λιγότερο των 3.100 κατοίκων αντίστοιχα), που είχε γεωγραφική και ταυτοχρόνως τομεακή στόχευση (νησιά και τουρισμό). Απευθύνθηκε στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αφορούσε σε επενδύσεις ή κεφάλαια κινήσεως που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αμιγώς τουριστικών αλλά και συναφών με τον τουρισμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μέχρι το 70% της καθαρής αξίας των επιλέξιμων δαπανών.

Στο Ταμείο υπήχθησαν και αιτήματα από επιχειρήσεις του Νομού Κεφαλονιάς που έσπευσαν να αποκαταστήσουν τις ζημίες από το σεισμό του Ιανουαρίου 2014, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της θερινής περιόδου. Για τα αιτήματα αυτά δημιουργήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα επιμέρους πλαίσιο εντός του Ταμείου (Μέτρο), το οποίο λειτούργησε με την συνεργασία δύο τραπεζών με εκτενή παρουσία στο νησί. Το Μέτρο αποτέλεσε την κυρίαρχη δράση της Πολιτείας για την συνδρομή των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων.

Μέχρι το τέλος του 2016, από το Ταμείο εγκρίθηκαν 1.536 αιτήσεις για δάνεια συνολικού ύψους περίπου 33,6 εκατ. ευρώ.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην τελική φάση της σχεδίασής του βρίσκεται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις με τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιεύθει η σχετική πρόσκληση προκειμένου να λειτουργήσει το Ταμείο.

Σημειώνεται ότι με αρχικούς δημόσιους πόρους 400 εκατ. ευρώ και με άλλα 400 εκατ. ευρώ που θα διαθέσουν οι τράπεζες στο πλαίσιο της συνεπένδυσης 1 προς 1, θα δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο με άμεσα διαθέσιμους πόρους 800 εκατ. ευρώ. Αν συμπεριληφθεί και η αναμενόμενη μόχλευση αλλά και η επανεπένδυση, τότε οι πόροι που θα διοχετευθούν στην αγορά θα μπορούσαν να ανέλθουν και στο διπλάσιο.

Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, στα υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ θα περιλαμβάνονται το Ταμείο Δανειοδοτήσεων και το Ταμείο Εγγυοδοσίας.

Το Ταμείο Δανειοδοτήσεων θα στοχεύσει στην παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την ανάπτυξη νέων, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με την ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και προϊόντων. Τα δάνεια θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους και κατά το ποσοστό που θα συμμετέχει το ΕΤΕΑΝ, θα είναι άτοκα.

Τα Ταμείο Εγγυοδοσίας θα απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υφιστάμενες, νεοφυείς και υπό σύσταση).

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

14 − 3 =