αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑVivartia: «Βουτιά» τζίρου ως 40% ως brands εστίασης του Ομίλου

Vivartia: «Βουτιά» τζίρου ως 40% ως brands εστίασης του Ομίλου

Διπλό πλήγμα -τόσο από το lockdown όσο και από τις μειωμένες τουριστικές αφίξεις – δέχεται ο κλάδος μαζικής εστίασης της Vivartia, με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του τομέα να κάνουν λόγο για υποχώρηση τζίρου της τάξης του 30-40% σε ετήσια βάση.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη η διοίκηση του κλάδου εστίασης της Vivartia (Goody’s) περιέκοψε δαπάνες marketing αλλά και το επενδυτικό της πλάνο και αξιοποίησε τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Παράλληλα, προχωρά σε διαπραγματεύσεις με προμηθευτές για τη ρύθμιση οφειλών, διεκδικεί αλλαγή συμβάσεων μίσθωσης καταστημάτων, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε κύκλο επαφών με τις τράπεζες για τη ρύθμιση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων αλλά και για την εξασφάλιση κεφαλαίων κίνησης.

Αναλυτικότερα, ο τομέας που απαρτίζεται από διαφορετικά λιανικά concepts εστίασης (Goody’s, Flocafe, LaPasteria κ.α. που αθροιστικά αποτελούν το μεγαλύτερο παίκτη στην εγχώρια αγορά) με δραστηριότητα σε ανοιχτές και κλειστές αγορές, παρά τη θετική δυναμική του 2019, υπέστη ήδη στο α’ εξάμηνο της χρονιάς ισχυρό πλήγμα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων χρήσης 2019 σε ειδικό εδάφιο για την επίπτωση της πανδημίας, από τα μέσα Μαρτίου και έπειτα μετά την απόφαση υποχρεωτικού κλεισίματος των καταστημάτων εστίασης και σε συνδυασμό με το μέτρο περιορισμού των μετακινήσεων ο κλάδος εστίασης παρουσίασε πτώση πωλήσεων που ξεπέρασε το 50% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Κατά τον Απρίλιο η πτώση των πωλήσεων του κλάδου κινήθηκε στο πλαίσιο του 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, δεδομένου ότι ήταν ο πρώτος μήνας που τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας ίσχυσαν για όλη την περίοδο. Ειδικότερα, τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και αφορούσαν τις μετακινήσεις (αναστολή πτήσεων από και προς ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, σημαντικός περιορισμός των πτήσεων εσωτερικού και περιορισμός των μετακινήσεων μεταξύ νομών και προς τα νησιά), επηρέασε σημαντικά τη δραστηριότητα των καταστημάτων εστίασης σε αγορές τουριστικού ενδιαφέροντος (καταστήματα εντός αεροδρομίων, επιβατικών πλοίων και ΣΕΑ στο εθνικό οδικό δίκτυο). Η μείωση των πωλήσεων της εν λόγω δραστηριότητας ανήλθε για το Μάρτιο και για τον Απρίλιο σε 50% και 90% αντίστοιχα.

Η δραστηριότητα των καταστημάτων εκτός των τουριστικών αγορών επηρεάστηκε επίσης σημαντικά από τον περιορισμό των μετακινήσεων και από τη διακοπή λειτουργίας των εμπορικών κέντρων και των καφέ, η επίδραση των οποίων αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ενίσχυση της υπηρεσίας delivery. Η μείωση των πωλήσεων των καταστημάτων δικτύου του κλάδου εστίασης ανήλθε για το Μάρτιο και τον Απρίλιο σε 50% και 65% αντίστοιχα. Συνέπεια των ανωτέρω είναι και η αντίστοιχη συρρίκνωση της δραστηριότητας της παραγωγικής μονάδας του κλάδου εστίασης για το εν λόγω διάστημα, η βασική δραστηριότητα της οποίας είναι η τροφοδοσία των καταστημάτων του κλάδου εστίασης.

Για το υπόλοιπο του έτους, λόγω των ειδικών συνθηκών και όσο υπάρχει η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα, είναι δύσκολο να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την πορεία των πωλήσεων. Βασικοί παράγοντες όπως ενδεικτικά η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η πορεία του τουρισμού, η πιθανότητα επανεμφάνισης δεύτερου κύματος της πανδημίας καθώς και η εύρεση φαρμάκου/ εμβολίου που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τον COVID-19, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας των πωλήσεων.

Ειδικότερα, για τον κλάδο της εστίασης οι πωλήσεις στο σύνολο του έτους προβλέπεται να παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 30% – 40% σε σχέση με το 2019, συνεπεία κυρίως της μειωμένης προσέλευσης τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Οι άμυνες

Η διοίκηση του τομέα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο αξιοποίησης των νέων καταναλωτικών τάσεων και ρυθμίσεων της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται, η ενίσχυση της υπηρεσίας delivery, η χρήση της νέας τεχνολογίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του e-ordering με στόχο τη βελτίωση της προϊοντικής εμπειρίας του καταναλωτή, η βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων καθώς και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς μαζικής σίτισης (σχολικά γεύματα, ευπαθείς ομάδες κλπ).

Με δεδομένη ωστόσο την υποχώρηση των πωλήσεων αρνητικές είναι οι προβλέψεις για την λειτουργική κερδοφορία. Ως «άμυνες» η διοίκηση του τομέα περιόρισε το λειτουργικό κόστος (δαπάνες διαφήμισης, διοίκησης, επιβράδυνση επενδυτικών προγραμμάτων κλπ.), τα οποία αναπροσαρμόζονται με βάση τις νέες εξελίξεις και δεδομένα αγοράς.

Περαιτέρω για τον κλάδο εστίασης, έχουν αξιοποιηθεί και τα μέτρα στήριξης που έχει θεσμοθετήσει η πολιτεία, ενώ παράλληλα η διοίκηση επαναδιαπραγματεύεται όλες τις βασικές συμβάσεις λειτουργίας με στόχο την αναπροσαρμογή βασικών όρων στα τρέχοντα δεδομένα.

Η σημαντική πτώση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση του EBITDA του κλάδου εστίασης εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει επιπρόσθετες ταμειακές ανάγκες για τις οποίες η διοίκηση του κλάδου εστίασης πέρα των προαναφερθέντων μέτρων προβαίνει σε επιπρόσθετες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις σε προμηθευτές και εκμισθωτές, για τους οποίους οι συμβατικές ημερομηνίες αποπληρωμής τους παρήλθαν κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης εν μέσω της υποχρεωτικής αναστολής εργασιών, η διοίκηση του κλάδου Εστίασης βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις για την ρύθμιση τους.

Παράλληλα, ξεκίνησε επαφές με τα τραπεζικά ιδρύματα για την εύρεση της βέλτιστης λύσης αναφορικά με την εξυπηρέτηση του δανειακού χρέους (δόσεων κεφαλαίου ή/και τόκων, ποσού 7,5 εκατ. ευρώ) του κλάδου εστίασης της χρήσης 2020, καθώς και για τη δημιουργία νέων δανειακών γραμμών για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο των λοιπών υποχρεώσεων του κλάδου εστίασης που απορρέουν από τις δανειακές του συμβάσεις (τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών κλπ.), η διοίκηση του κλάδου σε συνεργασία με τη διοίκηση του ομίλου Vivartia είναι σε διαπραγματεύσεις με τα τραπεζικά ιδρύματα για την εκ των προτέρων λήψη παροχής συναίνεσης τους.

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

2 + 4 =