αρχικηPosts Tagged "Sunlight"

Επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα με έντονα εθνικό πρόσημο συνιστά η δημιουργία του νέου κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Sunlight στην Αθήνα,

Το ερευνητικό έργο της Sunlight περιλαμβάνεται στην πρόταση «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Καινοτομίας Μπαταριών» (“European Battery Innovation” - EuBatIn), η οποία

Ανοιχτές θέσεις εργασίας έχει η Sunlight. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Sunlight αποτελεί σήμερα έναν παγκόσμιο ηγέτη στην

Ανοιχτές θέσεις εργασίας έχει η Sunlight. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Sunlight αποτελεί σήμερα έναν παγκόσμιο ηγέτη στην

Ανοιχτές θέσεις εργασίας έχει η Sunlight. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Sunlight αποτελεί σήμερα έναν παγκόσμιο ηγέτη στην

Ανοιχτές θέσεις εργασίας έχει η Sunlight. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Sunlight αποτελεί σήμερα έναν παγκόσμιο ηγέτη στην

Ανοιχτές θέσεις εργασίας έχει η Sunlight. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Sunlight αποτελεί σήμερα έναν παγκόσμιο ηγέτη στην

Μετά την ολική επαναφορά του εργοστασίου της στο Ν. Όλβιο Ξάνθης και παράλληλα με την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για την

Αποτελεί την ήρεμη δύναμη της ελληνικής μεταποίησης, αφού έχει καταφέρει με μεθοδικές και συστηματικές κινήσεις να κυριαρχήσει σε μια niche