αρχικηPosts Tagged "πρακτικη ασκηση"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων, που επιθυμούν να εξοικειωθούν με

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους πανεπιστημίου και σε φοιτητές εντός και

Συνολικά 339 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης άνοιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να: είναι 18 ετών και άνωκατέχουν