αρχικηPosts Tagged "πρακτικη ασκηση"

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση με τους συναρμόδιους Υπουργούς που θέτει το κανονιστικό

Δύο ημέρες παράταση παίρνει η προθεσμία για τις αιτήσεις που αφορούν τις 94 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο ΚΠΙΣΝ. «Λόγω

Θέσεις πρακτικής άσκησης άνοιξαν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα επιλεγούν 2 νέοι / νέες απο κάθε κράτος μέλος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο πεντάμηνες περιόδους ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων, που επιθυμούν να εξοικειωθούν με

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους πανεπιστημίου και σε φοιτητές εντός και

Συνολικά 339 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης άνοιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να: είναι 18 ετών και άνωκατέχουν