αρχικηPosts Tagged "πηνειος"

Υπέρ της αποδοχής απόφασης ένταξης – χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ» στο Πρόγραμμα ΠΑΑ 2014