αρχικηPosts Tagged "ορίζοντας 2020"

Τις δραστηριότητες στις οποίες θα κατευθυνθούν τα κονδύλια των 30 δις. ευρώ από πόρους της ΕΕ και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα

Εξήντα τέσσερις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις από 16 χώρες, μεταξύ των οποίων δύο ελληνικές, επιλέχθηκαν από την ΕΕ για