αρχικηPosts Tagged "Μάθηση"

Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε μια τέτοια θέση: Να προπαθούμε να μάθουμε ένα νέο skills ή να αφομιώσουμε νέες γνώσεις

Το κάνουν οι περισσότεροι μεγάλοι επιχειρηματίες: Είναι συνεχώς σε μια φάση μάθησης. Όσο ψηλά και να φτάσουν, δεν σταματούν να

Σίγουρα όσο περνούν να χρόνια και φεύγεις από τη «σχολική ηλικία», είναι πιο δύσκολο να μάθεις νέα πράγματα. Μπορεί όμως