αρχικηPosts Tagged "επιδοτήσεις"

Η υποβολή προτάσεων στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο και έχουν ανακοινωθεί

Οπως κάθε χρονιά, από το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» ανακοινώθηκε και φέτος πρόσκληση υποβολής προτάσεων για υποστήριξη πολιτιστικών έργων ευρωπαϊκής συνεργασίας. Υπενθυμίζουμε

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας του ΕΠΑνΕΚ «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία

Επιδότηση που μπορεί να φθάσει έως και το 85% του ύψους του επενδυτικού τους σχεδίου έχουν τη δυνατότητα να λάβουν

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ανακοινώθηκε τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020)», το υποπρόγραμμα Media ενισχύει οικονομικά ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών

Τον δεύτερο κύκλο των προγραμμάτων - καθεστώτων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 ενεργοποίησε το

Επιδοτήσεις άνω των 40 εκατ. ευρώ θα πρέπει να επιστρέψουν πολλές επιχειρήσεις που, πήραν μεν τα χρήματα, αλλά ποτέ δεν

Επιδοτήσεις μέχρι 500.000 ευρώ και μέχρι του 55% των επιλέξιμων δαπανών προβλέπει υπουργική απόφαση, για επενδύσεις του τομέα πρωτογενούς γεωργικής