αρχικηPosts Tagged "επενδυσεις"

Ξενοδοχεία, αγωγοί, μικρά παντοπωλεία και ομόλογα αυτοκινητοβιομηχανιών συγκαταλέγονται μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που αγοράζουν κάποιοι από τους μεγαλύτερους διαχειριστές assets

Σε χρονιά σημαντικών αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα αναδεικνύεται το 2020. Τεχνολογία, βιομηχανία, real estate, υποδομές, ενέργεια, ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς στους