αρχικηPosts Tagged "αβαξ"

Έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού καταγράφεται στον κατασκευαστικό κλάδο στην Ελλάδα, και φαίνεται πως οι εταιρίες έχουν ξεκινήσει να κοιτούν «εισαγώμενους» εργαζομένους. Χαρακτηριστική

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοίνωσε στο ΧΑ, σύμφωνα και με τις σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε από τα υπόχρεα πρόσωπα, την απόκτηση

Ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023, στις 15:00 η διαδικασία υποβολής των φακέλων για το 1ο Στάδιο – Προεπιλογή του