αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑReal News: «Αναμένουμε από την ΕΤΕ να δώσει στη δημοσιότητα τις αμοιβές της σημερινής διοίκησης και της προηγούμενης»

Real News: «Αναμένουμε από την ΕΤΕ να δώσει στη δημοσιότητα τις αμοιβές της σημερινής διοίκησης και της προηγούμενης»

Απάντηση… στην απάντηση της Εθνικής Τράπεζας δίνει η Real News, για το θέμα του διπλασιασμού των μισθών της διοίκησης της ΕΤΕ. «Αναμένουμε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να δώσει στη δημοσιότητα τις αμοιβές της σημερινής διοίκησης και αυτές της προηγούμενης. Κάθε άλλη”απάντηση” προδίδει αμηχανία και απλώς θολώνει τα νερά», τονίζει η εφημερίδα.

Σημειώνεται ότι η Real News προχώρησε σε αποκαλύψεις την Κυριακή (16/9), σχετικά με την Εθνική Τράπεζα. Όπως αναφερόταν στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας, στο ΔΣ της 18ης Ιουλίου και στη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουλίου, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της τράπεζας αποφάσισαν να διπλασιάσουν σχεδόν τις αμοιβές τους -και των άλλων μελών του ΔΣ- καθώς και να αυξήσουν κατά 10% τους μισθούς υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΤΕ.

Τι είχε απαντήσει η Εθνική:

«Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Real News, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει απερίφραστα ότι περιέχει σειρά αναληθειών και έχει αποκλειστικά σκοπό τη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων εις βάρος της Εθνικής Τράπεζας και των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου της στο ευρύ κοινό.

Τα ακόλουθα είναι η πραγματικότητα για τις ψευδείς αποκαλύψεις:

1) Δεν έγινε διπλασιασμός ούτε των αμοιβών του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας ούτε των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Λανθασμένα συγκρίνονται ανόμοια ποσά και συγκεκριμένα οι καθαρές μετά φόρων αμοιβές που ελάμβαναν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το έτος 2017, με τις μεικτές προ φόρων αμοιβές που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων το έτος 2018. Η πραγματικότητα είναι ότι ούτε ο Πρόεδρος του ΔΣ ούτε τα μη εκτελεστικά μέλη λάβανε οποιαδήποτε αύξηση στις αμοιβές τους κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση.

2) Δεν έγινε καμία αύξηση στα υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΤΕ σε αντίθεση με το αναφερόμενο στο δημοσίευμα ποσοστό 10%. Αντίθετα, οι αμοιβές αυτών έχουν υποστεί μειώσεις κατά τα τελευταία έτη της τάξεως του 20% με 30%.

3) Ως γνωστόν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας σε καμία περίπτωση δεν αποφασίζουν για το ύψος των αμοιβών τους. Οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, η οποία αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία δεν περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται ετησίως από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και δημοσιεύονται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης».

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

fourteen + thirteen =