αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΠαπουτσάνης: Δίνει έως 350.000 ευρώ σε εργαζόμενους και μέλη του ΔΣ

Παπουτσάνης: Δίνει έως 350.000 ευρώ σε εργαζόμενους και μέλη του ΔΣ

Η εταιρεία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ»  γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 14.10.2022, ώρα 11:00 π.μ., η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ του Δήμου Χαλκιδέων, στην οποία παρέστησαν (είτε με φυσική παρουσία είτε συμμετέχοντας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης) ή/και αντιπροσωπεύθηκαν ή/και άσκησαν το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο, είκοσι τέσσερεις (24) μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.324.728 μετοχές επί συνόλου 27.098.594 μετοχών, ήτοι 78,69% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 73.604 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 27.098.594 μετοχών δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

  • Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.
  • Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας.
  • Εγκρίθηκε παμψηφεί η διανομή ποσού μέχρι 350.000,00 ευρώ από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

three × 3 =