αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑMytilineos: Αλμα 10% στα κέρδη στο α’ τρίμηνο

Mytilineos: Αλμα 10% στα κέρδη στο α’ τρίμηνο

Η MYTILINEOS Energy & Metals ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά μεγέθη Α’ τριμήνου 2024.

  • 10% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €158 εκατ. έναντι €143 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,141, αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  • 12% αύξηση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €252 εκατ., έναντι €225 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023.
  • Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.143 εκατ., σε σύγκριση με €1.358 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2023, μία μείωση ~16%, αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.
  • Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα €1.592 εκατ., μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €607εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή (non-recourse debt).
  • Το προσαρμοσμένο Net Debt/EBITDA διαμορφώθηκε στο ~1,6x, επίπεδο εφάμιλλο εταιρειών εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στις αναβαθμίσεις από τις FITCH και S&P, με την MYTILINEOS Energy & Metals να βρίσκεται ένα βήμα πριν το επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας.

Σε συνέχεια των ιστορικά υψηλών επιδόσεων που κατεγράφησαν το 2023, η MYTILINEOS στο ξεκίνημα του 2024 παραμένει σταθερά σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη με επιτυχία σε μια συγκυρία προκλήσεων που σχετίζονται με το αδύναμο περιβάλλον τιμών, την εντεινόμενη γεωπολιτική ένταση, η οποία έχει άμεσα αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας, ενόσω τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν ακόμα στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Μοχλός ανάπτυξης παραμένει το επιχειρηματικό μοντέλο που χαρακτηρίζει τη MYTILINEOS, το οποίο βασίζεται στις πανίσχυρες συνέργειες που απορρέουν από την συνύπαρξη των κλάδων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, αλλά και την ικανότητα της MYTILINEOS να υλοποιεί επενδύσεις υψηλής απόδοσης, διατηρώντας παράλληλα τη μόχλευση και το επιχειρηματικό ρίσκο σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two × 2 =