αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑMotor Oil: Μειώθηκαν κατά πολύ τα κέρδη στο πρώτο εξάμηνο

Motor Oil: Μειώθηκαν κατά πολύ τα κέρδη στο πρώτο εξάμηνο

Σημαντική μείωση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε ο όμιλος τους πρώτους έξι μήνες της χρονιάς. Στα 5.928,1 εκατ. ευρώ έναντι 7.899,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2022 διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της Motor Oil, παρουσιάζοντας πτώση κατά 24,96%. Σε αυτό συνέβαλλε η μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 8,80% (από ΜΤ 7.449.275 σε ΜΤ 6.793.700) σε συνδυασμό με το μειωμένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 25,26% σε σχέση με τις τιμές της αντίστοιχης περιόδου του 2022.

Μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τη διοίκηση, αντισταθμίστηκε από την ενδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 1,16% δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε δολάριο Η.Π.Α.

Η μείωση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2023 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022 οφείλεται στις εργασίες του εκτεταμένου προγράμματος περιοδικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν σχεδόν στο σύνολο των μονάδων του Διυλιστηρίου την περίοδο Μαΐου Ιουλίου 2023.

Το Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο 2023 στο ποσό των 736.318 χιλ. ευρώ έναντι 1.072.562 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2022, ήτοι μειωμένο κατά 31,35%. Η εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι το Α’ εξάμηνο 2023 ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών εμφάνισε υψηλότερο ρυθμό μείωσης (24,96%) έναντι του Κόστους Πωλήσεων προ αποσβέσεων (μειώθηκε κατά 23,95%).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων τα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ Εξάμηνο 2023 σε 535.115 χιλ. ευρώ από 932.128 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2022 (μείωση 42,59%).

Τα κέρδη προ Φόρων του ομίλου ήταν 358.290 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 872.221 χιλ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2022. Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ Εξάμηνο 2023 σε 275.412 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 685.410 χιλ. το Α’ Εξάμηνο 2022.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

14 + six =