αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑIntrum Hellas: Η εταιρία διαχείρισης κόκκινων δανείων κατέγραψε κέρδη 19,2 εκατ. ευρώ σε τρεισήμισι μήνες

Intrum Hellas: Η εταιρία διαχείρισης κόκκινων δανείων κατέγραψε κέρδη 19,2 εκατ. ευρώ σε τρεισήμισι μήνες

Εντυπωσιακά μεγέθη εμφάνισε στους τρεισήμισι μήνες δραστηριότητάς της, κατά την περσινή χρονιά, η Intrum Hellas, εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, που συστάθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς και εν συνεχεία πωλήθηκε το 80% του μετοχικού της κεφαλαίου συν μια μετοχή στον σουηδικό όμιλο Intrum.

Η Intrum Hellas, υπό την αρχική της επωνυμία «Alternative Financial Solutions», συστάθηκε στην Αθήνα την 16 Σεπτεμβρίου 2019. Η Τράπεζα Πειραιώς κατέβαλε, μετρητοίς, 100 χιλ. ευρώ και μέσω εισφοράς σε είδος το ποσό των 343,5 εκατ. ευρώ καθώς απόσχισε και εισέφερε στην εταιρεία διαχείρισης τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της επιχειρηματικής μονάδας Recovery Banking Unit (RBU) καθώς και τα δικαιώματα υπηρεσιών της τράπεζας σε αυτά τα ανοίγματα.

Το βασικό περιουσιακό στοιχείο που εισφέρθηκε ήταν η σύμβαση διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) και των δανείων σε πρώιμη καθυστέρηση, η εύλογη αξία της οποίας αποτιμήθηκε στα 302,3 εκατ. ευρώ.

Στις 23 Οκτωβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 80% συν μια μετοχή στην Intrum Spain, με την Πειραιώς να διατηρεί το υπόλοιπο ποσοστό και η εταιρεία μετονομάστηκε σε Intrum Hellas.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, ο κύκλος εργασιών της, στο διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου ως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ανήλθε σε 49 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 12,2 εκατ. ευρώ αποτελούν αμοιβές διαχείρισης και τα 36,8 εκατ. ευρώ αμοιβές αποτελεσματικότητας (success fees). Το ύψος των αμοιβών αποτελεσματικότητας συναρτάται προφανώς με την επίτευξη στόχων της σύμβασης διαχείρισης, ως προς τον αριθμό και το ύψος των ρυθμίσεων.

Τα υψηλά success fees ώθησαν την κερδοφορία. Τα EBITDA ανήλθαν στα 32,95 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων στα 25,4 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 19,2 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2019 τα ίδια κεφάλαια της Intrum Hellas ανήλθαν σε 361 εκατ. ευρώ και το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο στα 27δισ. ευρώ.

Η εταιρεία ανέλαβε στις 29 Μαϊου της φετινής χρονιάς και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων “Aeolus”, το οποίο μεταβιβάσθηκε στον όμιλο Intrum από την PQH. Το Aeolus αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχειρηματικά δάνεια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,4 δισ. ευρώ.

Η εμφάνιση στις αρχές του 2020 του νέου κορωνοϊού (Covid-19) και η εξάπλωσή του στη συνέχεια σε επίπεδο πανδημίας, οδήγησε σε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων, αλλά και για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Σε ικανοποιητικά επίπεδα η φετινή κερδοφορία

Στο παραπάνω πλαίσιο, Intrum και Πειραιώς υλοποιούν από το Μάρτιο εξειδικευμένο σχέδιο με σκοπό τη στήριξη και διευκόλυνση των δανειοληπτών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την εξάπλωση του ιού COVID-19 για τους επόμενους μήνες. Σε συνεννόηση με τους συνεπείς δανειολήπτες, παρέχονται διευκολύνσεις στην πληρωμή υποχρεώσεων και άλλες ρυθμίσεις ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Ταυτόχρονα, υλοποιείται πλάνο συγκράτησης των εξόδων, ώστε σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης των συνεπών δανειοληπτών να περιορισθεί η επίπτωση της πανδημίας στα οικονομικά μεγέθη της Intrum. Όπως αναφέρει η διοίκησή της, η κερδοφορία, μετά τις παραπάνω κινήσεις, «παραμένει σε ικανοποιητικό, για τους μετόχους, επίπεδο».

Η Intrum Hellas απασχολούσε στο τέλος του 2019 650 εργαζόμενους, ενώ επιπλέον 582 εργαζόμενοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους, μέσω άλλων μορφών απασχόλησης (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, συμβάσεις δανεισμού, επαγγελματική άσκηση κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι η συνδεδεμένη Intrum Hellas REO Solutions, η οποία ιδρύθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ανέλαβε τη διαχείριση των ανακτηθέντων ακινήτων της Πειραιώς εμφάνισε στο ίδιο διάστημα κύκλο εργασιών 900 χιλ. ευρώ, EBITDA 845 χιλ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 845 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία ελέγχεται κατά 80% συν μια μετοχή από τον όμιλο Intrum.

Πηγή: Euro2day.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

three × 3 =