αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ«Ideas That Change Us»: Το Orange Grove και η NN ετοιμάζουν ένα acceleration program για startups στο πεδίο της υγεία και ευεξίας

«Ideas That Change Us»: Το Orange Grove και η NN ετοιμάζουν ένα acceleration program για startups στο πεδίο της υγεία και ευεξίας

Η NN Hellas και το Orange Grove, πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, πραγματο-ποιούν για πρώτη φορά το διαγωνισμό επιχειρηματικότητας “Ideas That Change Us”, ο οποίος απευ-θύνεται σε ομάδες και start-ups στους τομείς της Τεχνολογίας Υγείας, Πρόληψης και Ευεξίας. Οι
ομάδες με τις καλύτερες ιδέες θα προκριθούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, όπου και θα λάβουν μέρος σε πρόγραμμα καθοδηγούμενης εκπαίδευσης (acceleration program), διάρκειας 3 μη-νών, που υλοποιείται από τον Oλλανδικό οργανισμό, IdeaHackers.

Μέσα από το πρόγραμμα “Ideas That Change Us”, οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από την ε-μπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών της NN Hellas & του NN Group, της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, του Orange Grove καθώς και των IdeaHackers και θα αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα επιχει-ρηματικά δίκτυα. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες και start-ups μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 29 Ιουνίου 2018.

Η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΝΝ Hellas, δήλωσε σχετικά με το διαγωνισμό: «Μέσα από τη συνεργασία μας με το Orange Grove στοχεύουμε στην ενί-σχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Έχοντας τη νέα γενιά στο επίκεντρο του προ-γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητάς μας, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα “Ideas That Change Us”, το οποίο προάγει πρωτοποριακές λύσεις για την πρόληψη, την υγεία και την ευεξία. Πα-ράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια στους νέους επιχειρηματίες ώστε να νιώσουν σιγουριά στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.»

Ο Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα, Caspar Veldkamp, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρού-μενοι που ανακοινώνουμε τη νέα μας συνεργασία με την NN Hellas, στο πλαίσιο του Orange Grove. Ο διαγωνισμός αυτός θα προσφέρει σε ελληνικές start-ups μία μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούν και να μάθουν από κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ολλανδία, συγκεντρώνοντας έτσι πολύτιμη εμπειρία και από τις δύο χώρες.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το IdeasThatChangeUs.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

5 + 16 =