αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑH Epsilon Net εξαγόρασε την PCS έναντι 2,23 εκατ. ευρώ

H Epsilon Net εξαγόρασε την PCS έναντι 2,23 εκατ. ευρώ

Η Epsilon Net ανακοινώνει τη συμφωνία απόκτησης (πλειοψηφικού) ποσοστού 88% στην εταιρία με την επωνυμία «PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PROFESSIONAL C.S. AE» (εφεξής PCS), η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα (www.pcs.gr).

Η PCS έχει μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα & ασφαλιστικούς οργανισμούς, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη γνώση των χρηματοοικονομικών δεδομένων με το υψηλό επίπεδο τεχνολογικών δεξιοτήτων.

Η εταιρία διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για:
✓ Wealth Management
✓ Fund Management & Distribution
✓ Pension Administration
✓ Brokerage
✓ Custody & Corporate Actions

Η προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων για τον ιδιαίτερα απαιτητικό χρηματοπιστωτικό κλάδο, και ο επαγγελματισμός των στελεχών της εταιρείας έχουν συμβάλλει ώστε η PCS να υλοποιήσει έργα σε πάνω από δέκα (10) χώρες στην Ευρώπη και στην Αφρική όπως Λουξεμβούργο, Κύπρο, Μάλτα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία, Πολωνία, Κένυα και φυσικά στην Ελλάδα.

Οι λύσεις της PCS αξιοποιούν και εφαρμόζουν τις πιο αξιόπιστες πλατφόρμες δεδομένων και τεχνολογίας επιτυγχάνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού με μείωση του κόστους εργασίας και αύξηση της ποιότητας και της αξίας των υπηρεσιών του.

Ο κύκλος εργασιών της PCS για τη χρήση του 2020 ανήλθε σε 2,35 εκατ. Ευρώ.

Στην τρέχουσα χρήση και πιο συγκεκριμένα την περίοδο 1/1 έως 30/09/2021, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 2,08 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 22% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου ενώ τα κέρδη προ φόρων για την περίοδο του πρώτου εννεάμηνου του 2021 ανήλθαν σε 367 χιλ. ευρώ.

Σημειώνουμε επίσης ότι η εταιρεία είχε την 30/09/2021 ταμειακά διαθέσιμα ύψους 1,43 εκατ. ευρώ και δανεισμό ύψους 0,04 εκατ. Ευρώ.

Στην EPSILON NET και υπό την προϋπόθεση της παροχής των ειδικών αδειών των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018 (βάσει της από 11/11/2021 σχετικής ανακοίνωσης) θα μεταβιβαστεί, από την SINGULARLOGIC Α.Ε ποσοστό 25,50% και από την EPSILON SINGULARLOGIC Α.Ε επίσης ποσοστό 25,50% και συνολικά από τις δύο (2) ως άνω εταιρίες θα της μεταβιβαστεί, ποσοστό 50,50% της PCS.

Επιπλέον η EPSILON NET ολοκλήρωσε την εξαγορά από την εταιρία NANOPHASE LIMITED, ποσοστού 37,50% της PCS. Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά και απόκτηση ποσοστού 88% της PCS θα ανέλθει σε 2,23 εκατ. Ευρώ.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της εταιρίας, κ. Γεώργιος Ξενόφος, θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του, διατηρώντας παράλληλα το 11,5% της PCS, ενώ το υπόλοιπο 0,5% ανήκει σε άλλους μετόχους.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

14 + four =