αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑAlpha Bank: Στα «χέρια» της Davidson Kempner περνούν κόκκινα δάνεια ύψους 10,8 δισ. ευρώ

Alpha Bank: Στα «χέρια» της Davidson Kempner περνούν κόκκινα δάνεια ύψους 10,8 δισ. ευρώ

Στα 267 εκατ. ευρώ αποτιμήθηκε το 100% της εταιρείας διαχίειρισης κόκκινων δανείων της Cepal, που μεταβιβάζεται κατά 80% στην Davidson Kempner στο πλαίσιο του project Galaxy που περιλαμβάνει και την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων ύψους 10,8 δισ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank το τίμημα προσαυξάνεται κατά 68 εκατ. ευρώ υπό την αίρεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων το Τίμημα και περιλαμβάνεται ποσό ύψους έως17 εκατ. ευρώ , καταβλητέο μόνον εφόσον η Συναλλαγή περιλαμβάνει μόχλευση. 

Η Alpha Bank, ως επικεφαλής κοινοπρακτικού σχήματος, έχει συμφωνήσει με την Davidson Kempner τους βασικούς όρους για τη χορήγηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως Ευρώ 120 εκατ., η εκταμίευση της οποίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Davidson Kempner.

Στο πλαίσιο της τιτλοποίηση το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας θα πωληθεί σε μία εταιρεία, την οποία διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner, έναντι τιμήματος που καταβάλλεται τοις μετρητοίς, ενώ η συνολική αξία του 100% των ομολογιών αυτών εκτιμάται σε Ευρώ 40 εκατ. Τα συνολικά έσοδα της Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιών τιτλοποίησης υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και του τιμήματος πώλησης των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχούν στο 35% περίπου της συνολικής λογιστικής αξίας του μεταβιβασθέντος χαρτοφυλακίου.

Η Alpha Bank θα διατηρήσει το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διατήρησης κινδύνου, και σκοπεύει να διανείμει το 44% των υπολειπόμενων ομολόγων στους μετόχους, με την προϋπόθεση λήψης των σχετικών κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων.

Όπως έγραφε από νωρίς το πρωί το MoneyReview το deal αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση – μετά την τιτλοποίηση των 24,1 δισ. ευρώ που υλοποίησε το 2018 η ιταλική BMPS – μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με εξασφαλισμένη πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη και παράλληλα ένα καθοριστικό βήμα για την εξυγίανση του ισολογισμού της Alpha Bank. Το project Galaxy, μεικτής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ, απαρτίζεται από τρία χαρτοφυλάκια με τις κωδικές ονομασίες Orion (αξίας 1,9 δισ. ευρώ), Galaxy II (αξίας 5,7 δισ. ευρώ) και Galaxy IV (αξίας 3,2 δισ. ευρώ). Η τράπεζα έχει υποβάλει αίτημα για την ένταξη και των τριών χαρτοφυλακίων στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» και συνολικά η κρατική εγγύηση που θα παρασχεθεί θα ανέλθει στα 3,7 δισ. ευρώ.

Πηγή: moneyreview.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

twenty + 11 =