αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΌσοι έχουν αδήλωτους εργαζομένους, θα έχουν μεγάλες μειώσεις στα πρόστιμα αν τους προσλάβουν

Όσοι έχουν αδήλωτους εργαζομένους, θα έχουν μεγάλες μειώσεις στα πρόστιμα αν τους προσλάβουν

Σημαντικές εκπτώσεις στα πρόστιμα για την ανασφάλιστη εργασία αλλά και υπέρογκες προσαυξήσεις έως και κατά 200% σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, περιλαμβάνει η νέα «αρχιτεκτονική» των προστίμων, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο που δόθηκε για διαβούλευση, το ύψος της χρηματικής ποινής σε περίπτωση που έπειτα από έλεγχο διαπιστώνεται η μη απογραφή του εργαζομένου στον προβλεπόμενο πίνακα προσωπικού, διατηρείται στα 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο. Μάλιστα, σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός 3 ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο ανά εργαζόμενο επιβάλλεται προσαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση, που διαπιστώνεται βέβαια σε έλεγχο διενεργούμενο σε διαφορετική ημερομηνία.

Μάλιστα, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι για κάθε εργαζόμενο που διαπιστώνεται αδήλωτος, τεκμαίρεται ότι η σχέση εργασίας διήρκεσε 3 μήνες, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν διαφορετικά. Κατά συνέπεια, ο εργοδότης οφείλει εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις, να ασφαλίσει για 3 μήνες τον εργαζόμενο καταβάλλοντας στον ΕΦΚΑ εισφορές με βάση τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο.

Βέβαια, αν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται ως εξής:

α) Σε 7.000 ευρώ, εάν γίνει πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών.

β) Σε 5.000 ευρώ, εάν η πρόσληψη γίνει με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.

γ) Σε 3.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους.

Προσοχή: Το σχέδιο νόμου ορίζει ρητά ότι ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού από την ημερομηνία και ώρα του ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων της πρόσληψης. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να πληρώσει το σύνολο του αρχικού προστίμου.

Τα νέα πρόστιμα θα ισχύσουν αμέσως μετά την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες.

Με άλλο άρθρο καθίσταται συνυπεύθυνο με τον εργολάβο, για τη μη καταβολή δεδουλευμένων, ασφαλιστικών εισφορών ή αποζημιώσεων απόλυσης, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναθέτει σε αυτόν την εκτέλεση έργου. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση υπεργολαβίας.

Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο πρακτικής άσκησης και μαθητείας, καθώς θεσπίζεται υποχρέωση καταχώρισης στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών που απασχολούνται για πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολής της απασχόλησης αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.

Ο συνολικός δε αριθμός ατόμων που απασχολούνται για πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε τουριστικές επιχειρήσεις, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποσοστό 17% του συνολικού προσωπικού κάθε επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα.
Με άλλο άρθρο καθορίζεται η 26η Δεκεμβρίου ως επίσημη αργία.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

four × five =