αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΌπου φύγει- φύγει στη Eurobank: Πάνω από 600 εργαζόμενοι είπαν «ναι» στην εθελούσια έξοδο

Όπου φύγει- φύγει στη Eurobank: Πάνω από 600 εργαζόμενοι είπαν «ναι» στην εθελούσια έξοδο

Αποδοχή που ξεπερνάει τον στόχο που είχε θέσει ατύπως η Eurobank για την μείωση του προσωπικού της μέσω οικειοθελούς αποχώρησης, παρουσιάζει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που “τρέχει” η Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στην πρώτη φάση του προγράμματος που ξεκίνησε στις 7 Σεπτεμβρίου και λήγει σήμερα Κυριακή 27/9. Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν επιλέξει μία από τις τρεις επιλογές της “κλασικής” μορφής εθελουσίας εξόδου και συγκεκριμένα:

– Καταβολή Εφάπαξ Ποσού (η Τράπεζα το ονομάζει Εφάπαξ Α) το οποίο θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζόμενου από την εργασία του

– Αναγκαστική άδεια 2 ετών με την οποία ο εργαζόμενος λαμβάνει μια σταδιακή μηνιαία καταβολή μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη, παίρνοντας παράλληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επιπλέον ένα εφάπαξ ποσό που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας

– Αναγκαστική άδεια 5 ετών που απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968. Αυτοί έχουν την επιπλέον επιλογή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη, λαμβάνοντας παράλληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πλέον ενός εφάπαξ ποσού που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας. Επιπλέον θα έχουν μία οικειοθελή παροχή {ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους)}, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55, που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Τράπεζα όριζε τον πήχυ για την αποδοχή των παραπάνω επιλογών στους 500 εργαζόμενους, αριθμός που έχει ξεπεραστεί κατά πολύ.

Ο αριθμός των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν οικειοθελώς αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου έχει και δεύτερη φάση που ξεκινά την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Η Τράπεζα προσφέρει μία τέταρτη επιλογή εθελουσίας εξόδου στους εργαζόμενους, η οποία προβλέπει χορήγηση εφάπαξ (η Τράπεζα το ονομάζει Εφάπαξ Ποσό Β) και αφορά μόνο όσους μπουν στο πρόγραμμα εθελουσίας από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σε αυτούς τους εργαζόμενους/δικηγόρους της Τράπεζας θα καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν. 4194/2013 για δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55, προσαυξημένη κατά 50%, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής.

Για όσους επιλέξουν την επιλογή του Εφάπαξ Ποσού B τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των 250.000 ευρώ.

Για τους εργαζόμενους που θα αποχωρήσουν με κάποια από τις άλλες τρεις επιλογές που ισχύουν μέχρι σήμερα, ισχύουν τα εξής πλαφόν:

– Για όσους επιλέξουν την παροχή του Εφάπαξ Ποσού Α τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των 150.000 ευρώ.

– Για όσους επιλέξουν την επιλογή της Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών δεν υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο μεικτό ποσό, εκτός εάν η λύση της σύμβασης εργασίας επέλθει νωρίτερα της αρχικής ημερομηνίας λήξης.

– Για όσους επιλέξουν την επιλογή της Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών τίθεται μέγιστο όριο το μεικτό ποσό των 250.000 ευρώ. Μέγιστο όριο τίθεται επίσης και στην περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

4 × 5 =