αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧάρτης: Που υπάρχουν εγκαταστάσεις με νιτρικό αμμώνιο και άλλες χημικές ουσίες στην Ελλάδα

Χάρτης: Που υπάρχουν εγκαταστάσεις με νιτρικό αμμώνιο και άλλες χημικές ουσίες στην Ελλάδα

Το νιτρικό αμμώνιο που μπήκε στη ζωή μας με τραγικό τρόπο λόγω της ασύλληπτης τραγωδίας που χτύπησε τη Βηρυτό, είναι ένα κοινό λίπασμα που χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα για την ανάπτυξη των φυτών. Πρόκειται για ένα χημικό λίπασμα που μπορεί να γίνει επικίνδυνο μόνο εάν δεν αποθηκεύεται σωστά. Η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ, έχει υποχρεωθεί και έχει κάνει νόμο του κράτους την Οδηγία SEVESO, η οποία εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις οι οποίες αποθηκεύουν ή χειρίζονται επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως το νιτρικό αμμώνιο ή το υδροχλώριο και γενικά εύφλεκτες, τοξικές ενώσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2017, στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί στις υποχρεώσεις της Οδηγίας SEVESO 275 επιχειρήσεις εκ των οποίων λειτουργούν οι 233, με το 45% να δραστηριοποιείται στον τομέα των πετρελαιοειδών. Η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό των επικίνδυνων, σύμφωνα με την Οδηγία, εγκαταστάσεων.

Ανάλογα με την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν, οι εγκαταστάσεις κατηγοριοποιούνται σε κατώτερη και ανώτερη βαθμίδα, οι τελευταίες υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις. Με πράσινο χρώμα στο χάρτη οι εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και με κόκκινο οι ανώτερης (ΠΗΓΗ ΥΠΕΝ)– Δείτε στο link τον χάρτη με zoom.

Οι υποχρεώσεις

Σύμφωνα με την επιταγή της Οδηγίας που έχει περάσει στο ελληνικό δίκαιο, καθορίζεται για κάθε ουσία, όπως και για το νιτρικό αμμώνιο, μια κατώτερη και μια ανώτερη κρίσιμη ποσότητα και ανάλογα με την αποθηκευμένη ποσότητα προσδιορίζονται και οι υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις που τις αποθηκεύουν ή τις χειρίζονται.

Για παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης οριακής τιμής, υποβάλλουν στην αρχή η οποία έχει την αρμοδιότητα της αδειοδότησης, την πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων καθώς και τους όρους διασφάλισης της ορθής εφαρμογής.

Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία αφορούν στην εγκατάσταση, τις δραστηριότητες, τις επικίνδυνες ουσίες, το άμεσο περιβάλλον, την εκτίμηση για πρόκληση ατυχήματος μεγάλης έκτασης, την εγγύτητα με άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις.

Οι εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες μεγαλύτερες από την ανώτερη οριακή τιμή, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ).

Αντίστοιχα σχέδια είναι υποχρεωμένες να καταρτίσουν οι Περιφέρειες της χώρας που έχουν εγκαταστάσεις SEVESO.

Τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες

Κάθε Περιφέρεια πρέπει σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO να ενημερώνει τους πολίτες για όλες τις επικίνδυνες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα όριά της με συγκεκριμένα στοιχεία. Παράλληλα να έχει αναρτημένες τις γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας κατά τη διάρκεια βιομηχανικού ατυχήματος με τις ζώνες αποκλεισμού και προστασίας.

Στην Περιφέρεια Αττικής για παράδειγμα υπάρχουν 40 εγκαταστάσεις ενταγμένες στις υποχρεώσεις της Οδηγίας και στην ιστοσελίδα υπάρχουν αναρτημένα τα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ ανά βιομηχανία, καθώς και οι οδηγίες προς τους πολίτες.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες οι κύριες επιπτώσεις από την εκδήλωση ατυχήματος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι το ωστικό κύμα από την έκρηξη αερίων καυσίμων, η θερμική ακτινοβολία από την καύση εύφλεκτων υλικών και η έκλυση τοξικών ουσιών.

Στα περισσότερα ατυχήματα, η διάρκεια εκδήλωσης ενός ατυχήματος είναι πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για την καταστολή του ατυχήματος και για το λόγο αυτό η προσπάθεια αντιμετώπισης θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πρόληψη των ατυχημάτων.

Πηγή: zoon.gr

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

20 − 6 =