αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΦόρος 33% στην «αδικαιολόγητη» προσαύξηση περιουσίας

Φόρος 33% στην «αδικαιολόγητη» προσαύξηση περιουσίας

H προσαύξηση περιουσίας δεν υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής, καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία, είτε απαλλάσσεται από τον φόρο.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης, ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την πραγματική πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογήθηκε ή απαλλάχθηκε νόμιμα.

Σύμφωνα με άρθρο της Ναυτεμπορικής, σε περίπτωση φυσικά που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%), εφόσον φυσικά έχουν ελεγχθεί και συνεκτιμηθεί και οι τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Θα πρέπει να αναφερθεί δε ότι, όπως ορίζεται και με σχετική απόφαση (υπ’ αριθμ. 756/27.9.2022) της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς, καθόσον αναλήψεις ή καταθέσεις μπορεί να αφορούν συναλλαγές ή κινήσεις που δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη φορολογητέο εισόδημα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five × three =