αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤο σκέφτεσαι για Κύπρο; Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο κάνει προσλήψεις με μισθό έως 3.000 ευρώ

Το σκέφτεσαι για Κύπρο; Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο κάνει προσλήψεις με μισθό έως 3.000 ευρώ

Προσλήψεις κάνει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συγκεκριμένα, έχει ανοιχτές τις παρακάτω θέσεις:

 • Τριών (3) θέσεων Ερευνητικών Συνεργατών/Συνεργάτιδων (Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών ή/και Μεταπτυχιακών Συνεργατών /Συνεργάτιδων) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Energy and Hydrocarbons – Infrastructure, Resources and Environment». Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 17-02-2023
 • -Μίας (1) θέσης Ερευνητικής/ού Συνεργάτιδας/η (ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ/ΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ/ΗΣ) στο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας για μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Heroes and villains: A study of how digital communicative product consumption generates emotions and shapes perceptions of public figures» και γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Επικοινωνία ή Κοινωνική Ψυχολογία ή Μέσα Ενημέρωσης» Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 27-01-2023

Οι θέσεις και τα απαραίτητα προσόντα

Για θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό και Διδακτορικό τίτλο σπουδών από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε κάποιο από τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα (Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Μηχανικού Ενέργειας, Πληροφορικής, Ναυπηγικής και Θαλάσσιας Μηχανικής, Διαχείρισης Δεδομένων, Ενέργειας, ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά/Φυσικές Επιστήμες) με εφαρμογή σε σχετικούς τομείς
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο

Για θέσεις Μεταπτυχιακών Συνεργατών/Συνεργάτιδων (Βοηθών Ερευνητών/Ερευνητριών Α)

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (μάστερ) από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε κάποιο από τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα (Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Μηχανικού Ενέργειας, Πληροφορικής, Ναυπηγικής και Θαλάσσιας Μηχανικής, Διαχείρισης Δεδομένων, Ενέργειας, ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά/Φυσικές Επιστήμες) με εφαρμογή σε σχετικούς τομείς
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο

Για Θέσεις Μεταπτυχιακών Συνεργατών/Συνεργάτιδων (Βοηθών Ερευνητών/Ερευνητριών Β)

 • Πτυχίο από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε κάποιο από τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα (Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Μηχανικού Ενέργειας, Πληροφορικής, Ναυπηγικής και Θαλάσσιας Μηχανικής, Διαχείρισης Δεδομένων, Ενέργειας, ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά/Φυσικές Επιστήμες) με εφαρμογή σε σχετικούς τομείς
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο

Για όλες τις πιο πάνω θέσεις θα αποτελεί πλεονέκτημα:

 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και σε διεθνή συνέδρια
 • Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών ή/και στη βιομηχανία σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο
 • Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών σχετική με ανάλυση μετρούμενων δεδομένων δομικής συμπεριφοράς υποδομών  ή δυναμικών συστημάτων ή χαρακτηριστικών περιβάλλοντος από αισθητήρες
 • Εμπειρία σε μεθόδους προληπτικής και προγνωστικής συντήρησης υποδομών και ανάλυση αξιοπιστίας, εμπειρία σε μοντελοποίηση και προσομοίωση θαλάσσιων υποδομών ή δυναμικών συστημάτων ή χαρακτηριστικών περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο καθώς και σε θέματα μηχανικής μάθησης
 • Διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια καθώς και στην συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση
 • Οργανωτικές ικανότητες και διαπροσωπικές δεξιότητες

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές καθορίζονται ως εξής, βάσει των σημερινών δεδομένων και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών: 2,664.51-3,002.56€

Θέσεις Μεταπτυχιακών Συνεργατών/Συνεργάτιδων (Βοηθών Ερευνητών/Ερευνητριών Α): 1,847.44-2,145.58€

Θέσεις Μεταπτυχιακών Συνεργατών/Συνεργάτιδων (Βοηθών Ερευνητών/Ερευνητριών Β): 1,474.46-1,756.38€

Το ύψος των απολαβών για τους/τις επιτυχόντες υποψηφίους/ιες θα καθοριστεί αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας προϋπολογισμού. Η εργοδότηση θα είναι από 1 Μαρτίου 2023 μέχρι 31 Αυγούστου 2023, με ενδεχόμενη προοπτική ανανέωσης. Σημειώνεται ότι, παρέχεται 13ος μισθός, ο οποίος έχει ενσωματωθεί κατ’ αναλογία στη μηνιαία αντιμισθία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής (με προτεινόμενη ημερομηνία τις 1 Μαρτίου 2023) (στα Ελληνικά).
 • Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου (απαραίτητο στην περίπτωση μεταδιδακτορικών υποψηφίων και επιθυμητό στη περίπτωση μεταπτυχιακών υποψηφίων), καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (για όλους τους υποψήφιους) (μέχρι 2 σελίδες στα Αγγλικά).
 • Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά).
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.
 • Ονόματα δυο ατόμων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
 • Στοιχεία επικοινωνίας.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην διεύθυνση HRrecruits@cut.ac.cy και με κοινοποίηση στο t.onoufriou@cut.ac.cy με θέμα: «Αίτηση για θέσεις Ερευνητικών Συνεργατών/Συνεργάτιδων (ΜΕ /ΜΣ) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στο γνωστικό αντικείμενο «Energy and Hydrocarbons – Infrastructure, Resources and Environment» όχι αργότερα από την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00 η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

15 + 18 =