αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤο μέλι, οι εξαγωγές και η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη

Το μέλι, οι εξαγωγές και η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη

«Η Ελλάδα, παρά την περί αντιθέτου εντύπωση που έχει καλλιεργηθεί στη χώρα μας, αποτελεί μόλις τον 34ο εξαγωγέα μελιού παγκοσμίως, με μερίδιο της τάξεως του 0,34% επί της συνολικής παγκόσμιας αξίας εξαγωγών μελιού το 2014, και συνολική αξία εξαγωγών στα 7,47 εκ. δολάρια, δηλαδή λιγότερο από Πορτογαλία (9,49 εκ δολάρια: 2014), Σερβία (8,64 εκ δολάρια: 2014), Μολδαβία (10,1 εκ δολάρια: 2014), Αυστρία (10,5 εκ δολάρια: 2014), Δανία (14,5 εκ δολάρια: 2014), Τουρκία (20 εκ δολάρια: 2014), Σαουδική Αραβία (13,4 εκ δολάρια: 2014) και βεβαίως από την Ιταλία (40,4 εκ δολάρια: 2014), Ισπανία η οποία είναι η έβδομη εξαγωγική χώρα μελιού παγκοσμίως (112 εκ δολάρια: 2014), αλλά και από Βουλγαρία (42,8 εκ δολάρια: 2014), Ρουμανία (43,2 εκ δολάρια: 2014), Ουγγαρία η οποία είναι η έβδομη εξαγωγική χώρα μελιού παγκοσμίως (90,2 εκ δολάρια: 2014), Πολωνία (24,4 εκ δολάρια: 2014), Βέλγιο (41,4 εκ δολάρια: 2014), Ουκρανία η οποία είναι η όγδοη εξαγωγική χώρα μελιού παγκοσμίως (106 εκ δολάρια: 2014)».

Αυτό υπογραμμίζεται σε έρευνα για την αγορά του εισαγόμενου μελιού στην κίνα που εξέδωσε το γραφείο οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του γενικού προξενείου της Ελλάδας στη Σαγκάη.

Το 2013, η Ελλάδα εξήγαγε μέλι αξίας 8,56 εκ. δολάρια με μερίδιο επί της συνολικής αξίας εξαγόμενο μελιού παγκοσμίως της τάξεως του 0,44%, κατατάσσοντας την χώρα στην θέση του 33ου εξαγωγέα παγκοσμίως.

Στο κεφάλαιο της έρευνας σχετικά με τις εισαγωγές μελιού στην Κίνα από την Ελλάδα αναφέρονται επίσης τα εξής:

Η Ελλάδα, αποτελεί τον έκτο εξαγωγέα μελιού από την Ευρώπη στην Κίνα, και τον πέμπτο από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο στην Κίνα κατευθύνθηκε μόλις το 4% της συνολικής εξαγόμενης ποσότητας μελιού από την Ελλάδα σε αξία ύψους 307 χιλ δολάρια το 2014, δηλαδή μόλις το 0,5% της συνολικής αξίας εισαγωγών μελιού στην Κίνα, γεγονός που καθιστά την χώρα μας έναν ασήμαντο εταίρο της Κίνας, στο εμπόριο μελιού. Γενικότερα, οι εξαγόμενες ποσότητες στην Κίνα, είναι πολύ μικρές της τάξεως των 307 χιλ δολάρια το 2014 και 206 χιλ δολάρια το 2013, που αντιστοιχούν σε μερίδια της τάξεως του 0,51% επί της συνολικής αξίας εισαγωγών μελιού της Κίνας το 2014. Το 2013, μόλις το 2% των συνολικών εξαγωγών μελιού της Ελλάδος κατευθύνθηκε στην Κίνα, αξίας 206 χιλ δολάρια δηλαδή και πάλι το 0,5% της συνολικής αξίας εισαγωγών μελιού στην Κίνα, ενώ το 2012 εξήχθη προς Κίνα μόλις το 0,065% της συνολικής αξίας εξαγόμενου μελιού από Ελλάδα που αντιστοιχούσε μόλις στο 0,018% της συνολικής αξίας εισαγόμενου μελιού στην Κίνα.

Το ύψος της αξίας των εξαγωγών της Ελλάδας στην Κίνα σε μέλι, είναι αξιόλογο μόνο το 2014 και το 2013 δεδομένου ότι το 2012, το 2009, το 2008, το 2005 και το 2004 ουσιαστικά δεν υπήρξαν εξαγωγές μελιού από την Ελλάδα στην Κίνα. Το 2014 η συνολική αξία εξαγωγών μελιού από την Ελλάδα, ανήλθε στα 7,47 εκ. δολάρια, εκ των οποίων το 12% περίπου στην Ασία εκ του οποίου το 9% στην Ανατολική Ασία, το 63% περίπου στην Ευρώπη, το 22 % στην Β. Αμερική, το 1% στην Αυστραλία, και το 0,3% στην Αφρική (0,28% στην Αίγυπτο). Πέραν της Ευρώπης η οποία αποτελεί την βασική αγορά για την Ελλάδα όσον αφορά στην αξία εξαγωγών μελιού, η δεύτερη σημαντικότερη αγορά είναι η Β. Αμερική, και η Τρίτη η Ανατολική Ασία.

Η Κίνα, το 2014 αποτελούσε τον ένατο εξαγωγικό προορισμό μελιού της Ελλάδας, και τον δεύτερο στην Ανατολική Ασία (αλλά και στη Ασία γενικότερα), με την αξία εξαγωγών μελιού στην Κίνα το 2014 να ανέρχεται τις 307.000 δολάρια, που αντιστοιχεί στο 4% της συνολικής αξίας εξαγωγών μελιού της Ελλάδας. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 0,51% της συνολικής αξίας εισαγωγών μελιού στην Κίνα για το 2014 στο 0,51% το 2013 (206.000 δολάρια) και 0,018% το 2012 (4556 δολάρια). Πρόκειται για το μεγαλύτερο μερίδιο της Ελλάδας στην Κίνα, μετά το ποσοστό 0,35% το 2005.

Η Ελλάδα ξεκίνησε τις εξαγωγές μελιού στην Κίνα ουσιαστικά το 2006 οπότε εξήγαγε στην Κίνα μέλι συνολικής αξίας 3532 δολάρια το οποίο αντιστοιχούσε στο 0,19%, της συνολικής αξίας εισαγωγών μελιού στην Κίνα και στο 0,11% επί της συνολικής αξίας εξαγωγών μελιού της Ελλάδος για εκείνο το έτος. Μετά το 2009 η τάση της αξίας εξαγωγών μελιού της Ελλάδος στην Κίνα είναι θετική και αυξάνεται με πολύ μεγάλο ρυθμό, αφού από 1700 δολάρια το 2009, η αξία εισαγωγών ελληνικού μελιού στην Κίνα, ανήλθε στις 23.000 δολάρια το 2011, στις 2016.000 δολάρια το 2013 και στις 307.000 δολάρια το 2014, με το μερίδιο ωστόσο επί της συνολικής αξίας εισαγωγών μελιού της Κίνας, να μην ακολουθεί την ίδια τάση αφού το μερίδιο της αξίας εισαγωγών μελιού από την Ελλάδα επί της συνολικής αξίας εισαγωγών μελιού της Κίνας, μειώθηκε το 2014 σε σχέση με το 2013 από 0,5% το 2014 σε 0,38% το 2013 γεγονός που σημαίνει ότι το ελληνικό μέλι δεν έχει αποκτήσει έστω και μικρό σε αριθμό, καταναλωτικό κοινό. Αντιθέτως η Κίνα απορροφά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών μελιού το οποίο βεβαίως αντιστοιχεί σε πολύ μικρές ποσότητες. Το μερίδιο αυτό ανήλθε στο 4,11% το 2014 από 2,41% το 2013, και 0,46% το 2011.

Ωστόσο, το μέγεθος αυτό δεν ακολουθεί τον ρυθμό αύξησης της αξίας εξαγωγών του ελληνικού μελιού στην Ανατολική Ασία, το οποίο βαίνει αύξων μετά το 2009 και μάλιστα το 2014 τριπλασιάστηκε σε σχέση με το 2013. Ο υψηλός ρυθμός αύξησης των (μικρών) μεριδίων του ελληνικού μελιού στην αγορά της Ανατολικής Ασίας το 2014 σε σχέση με το 2013, σε συνδυασμό με την μείωση του μεριδίου επί της συνολικής αξίας εισαγωγών μελιού της Κίνας, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό μέλι, δεν έχει ακόμη βρει τα κατάλληλα κανάλια διανομής.

Με δεδομένο ότι το μέλι αποτελεί το 0,06% της συνολικής αξίας εισαγωγών «ζωικών προϊόντων και των παραγώγων τους», η πρόσθετη αξία εισαγωγών μελιού στην Κίνα για την επόμενη διετία, αναμένεται να ανέλθει σε 102 εκ. δολάρια και επομένως για να διατηρήσει το ελληνικό μέλι το μερίδιο του 2014 , θα πρέπει να αυξήσει τις εξαγωγές της στην Κίνα κατά περίπου 430.000 δολάρια.

Όσον αφορά στον ανταγωνισμό, όπως προκύπτει από την ανάλυση ανωτέρω, δεδομένου ότι οι αγορές μαρμελάδας της Β. Αμερικής, της Ν. Αμερικής, και της Αφρικής δεν καταγράφουν σταθερότητα στην κινεζική αγορά, και με δεδομένο το μέγεθος εξαγωγών της Ωκεανίας και την δεσπόζουσα θέση της Ν. Ζηλανδίας, οι ανταγωνιστές της Ελλάδος είναι κυρίως οι Ευρωπαϊκές χώρες και δευτερευόντως οι μεσογειακές χώρες, όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Πηγή: Ημερησία

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

fifteen − thirteen =