αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προχωρά σε 105 προσλήψεις- Δεκτοί και απόφοιτοι λυκείου

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προχωρά σε 105 προσλήψεις- Δεκτοί και απόφοιτοι λυκείου

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ θα κάνει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που βρίσκεται στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, θα γίνουν 105 προσλήψεις στις παρακάτω ειδικότητες:

1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
99 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
5 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eam@culture.gr) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η προκηρυξη του ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

six − 5 =