αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΤι σχεδιάζει να κάνει η Chipita έχοντας στα «χέρια» της τη Νίκας

Τι σχεδιάζει να κάνει η Chipita έχοντας στα «χέρια» της τη Νίκας

Στην τελική ευθεία μπαίνει το εγχείρημα εξυγίανσης της Π.Γ. Νίκας και της απόκτησης του μετοχικού ελέγχου από τον όμιλο Chipita, του επιχειρηματία Σ. Θεοδωρόπουλου, μέσω της εταιρείας Givenrise.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, έπειτα από πολύμηνες διεργασίες, οι μέτοχοι της βιομηχανίας αλλαντικών ενέκριναν σε έκτακτη γ.σ. το σχέδιο για την αλλαγή σελίδας, η οποία σε μεγάλο βαθμό θα πραγματοποιηθεί μέσω μεταβολών στο μετοχικό κεφάλαιο (αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 0,60 ευρώ σε 6 ευρώ με συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 10:1), μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών από 20.231.328, σε 2.023.131 νέες μετοχές, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 11.531.857,20 ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της από 6 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού) και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 23,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά, μέσω έκδοσης νέων μετοχών.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης, σε αυτή θα συμμετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας εκτός της GCI FOOD ENTERPRISES LTD (ελέγχεται από τη Global Finance). Η Givenrise (ελεγχόμενη από την Chipita) έχει συμφωνήσει να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής έως το ποσό της αύξησης (και υπό την παραδοχή ότι δεν θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ οι λοιποί υφιστάμενοι μέτοχοι), θα συμμετάσχει στις προεγγραφές για τις αδιάθετες μετοχές, ενώ μετατρέψιμες ομολογίες από ΜΟΔ που κατέχει (σ.σ. η Givenrise κατέχει ομολογίες συνολικής αξίας 6,9 εκατ. ευρώ ενώ θα αποκτήσει ομολογίες αξίας 5,1 εκατ. ευρώ από την Eurobank) θα μετατραπούν σε 40.000.000 μετοχές (σ.σ. η οποία μετατροπή θα πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρόνο μετά από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ).

Όπως αναφέρει το Capital.gr, η αύξηση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέψει στην Νίκας να αντλήσει κεφάλαια, παρέχοντας την ευκαιρία σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους να εγγραφούν για την απόκτηση νέων μετοχών. Στο βαθμό που ένας υφιστάμενος επενδυτής δεν ασκήσει τα δικαιώματά του, θα επέλθει αναλογική μείωση της συμμετοχής του, καθώς και του δικαιώματος ψήφου του. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, αναλόγως της συμμετοχής ή μη των υφιστάμενων μετόχων και της μετατροπής του ΜΟΔ, το ποσοστό της Givenrise θα διαμορφωθεί από 77,22% έως 98,31% του μετοχικού κεφαλαίου της Νίκας. Αντίστοιχα, αραίωση του ποσοστού τους (dilution) θα υποστεί η GCI Food Enterprises, της Global Finance, και οι λοιποί μέτοχοι.

Αναφορικά με τα κεφάλαια 22,9 εκατ.ευρώ που θα συγκεντρωθούν μέσω της ΑΜΚ, αυτά θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση επενδύσεων (7,6 εκατ. ευρώ) κυρίως στη μονάδα παραγωγής στον Άγιο Στέφανο, κεφάλαιο κίνησης (7,2 εκατ. ευρώ), αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων δανείων (3,7 εκατ.), άλλων δανείων (1,3 εκατ.) και την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (3 εκατ.).

Σε συνδυασμό με το διακανονισμό και τη ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεων της Νίκας και θυγατρικών της, ο δανεισμός του ομίλου από 76,4 εκατ. αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 20,2 εκατ.ευρώ. Με βάση το σχέδιο, μέρος της απομείωσης του δανεισμού θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς τις πιστώτριες τράπεζες του ακινήτου (εργοστασίου) της Νίκας στον Άγιο Στέφανο, έναντι 17 εκατ.ευρώ, η σύμβαση για την οποία έχει ήδη υπογραφεί.

Οι προοπτικές

Η ανάκτηση του χαμένου μεριδίου αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο στοίχημα για τον νέο επενδυτή, καθώς η εταιρεία επέδειξε αδυναμία να διατηρήσει τα μερίδια της και να βγει στην αγορά με νέα και καινοτόμα προϊόντα. Με βάση στοιχεία εξαμήνου 2016, το μερίδιο της Νίκας ανέρχεται σε 11,2% σε όγκους και 13,4% σε αξία, όταν το μερίδιο του leader του κλάδου αγγίζει το 30%. Ήδη ο νέος επενδυτής έχει κάνει λόγο για ολικό restructuring της Νίκας με στόχο κερδοφορία το 2018.

Στο ενημερωτικό αναφέρεται πως η εξομάλυνση στον χώρο του λιανεμπορίου, οι προσδοκίες για αύξηση του τουρισμού τα επόμενα χρόνια, και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη του καναλιού ξενοδοχείων και χώρων μαζικής εστίασης (HORECA) δύνανται να δημιουργήσουν θετικές προοπτικές για την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρείας. Επί πλέον η βελτίωση της ρευστότητας της, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης, δίνει την δυνατότητα στην Εταιρία να αγοράζει πρώτες ύλες σε πιο ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και να σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα πλάνο marketing, με υψηλότερη δαπάνη στη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκαν σε 22 εκατ. ευρώ, έναντι 26,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 15,83%, γεγονός που οφείλεται στην παύση της εμπορικής δραστηριότητας στη βουλγαρική αγορά και στην πτώση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά. Τα αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων ανήλθαν σε ζημιά 5,2 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου κατά την 30.06.2016 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε σε 57,3 εκατ. ευρώ. Μετά την υλοποίηση της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης και την ΑΜΚ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 2,2 εκατ.ευρώ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29/5, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Νίκας και την ανάληψη του ελέγχου από την Chipita.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

five × two =