αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤι θα έλεγες να κάνεις μεταπτυχιακό με υποτροφία 5.000 ευρώ (για εσωτερικό) ή 20.000 ευρώ (για εξωτερικό);

Τι θα έλεγες να κάνεις μεταπτυχιακό με υποτροφία 5.000 ευρώ (για εσωτερικό) ή 20.000 ευρώ (για εξωτερικό);

Αν σκέφτεσαι να κάνεις το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό σου, τότε αυτή η είδηση σε ενδιαφέρει. Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια ανακοίνωσε τις νέες υποτροφίες του.

Αναλυτικότερα:

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα για Υποτροφίες 2019 σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές πτυχία Masters και Διδακτορικό σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Θα χορηγηθούν δώδεκα 12 υποτροφίες ύψους πέντε χιλιάδων 5.000 Ευρώ έκαστη για σπουδές στους κλάδους

  1. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 4 Δημόσια Διοίκηση
  2. Ναυτιλιακές Σπουδές 5 Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
  3. Διοίκηση Επιχειρήσεων 6 Αγροτική Οικονομία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

Θα χορηγηθούν είκοσι 20 υποτροφίες ύψους είκοσι χιλιάδων 20.000 Ευρώ έκαστη για σπουδές στους κλάδους

1. Regional Economies and Development 5 Public Administration
2. Industrial Economics 6 Environmental Economics
3. Shipping Trade and Finance 7 Agricultural Economics
4. Business Administration

Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια
2. Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1988
3. Να είναι απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης ή απόφοιτοι Πολυτεχνείου Ε.Μ.Π Πολυτεχνείο Κρήτης και Πανεπιστημιακών Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής
4. Να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,5/10 ή ανάλογο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού
5. Να έχουν έγγραφη βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία
6. Για σπουδές στην Ελλάδα να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου
7. Για σπουδές στο εξωτερικό να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου
8. Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα κρατικό ή μη για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 Εξαιρούνται οι υποτροφίες που δίδονται στους υποψηφίους από τα Πανεπιστήμια προορισμού

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Της βαθμολογίας των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης
2. Της αξιολογικής κατάταξης του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προορισμού
3. Του έτους μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία Προτεραιότητα δίδεται στους πρωτοετείς φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων
4. Της κατοχής ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών
5. Της γνώσης ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πτυχίων των υποψηφίων
6. Της οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων
7. Της εκτίμησης της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων της αίτησης ή βάσει προσωπικής συνέντευξης

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του ως προς τον βέλτιστο συνδυασμό των ως άνω κριτηρίων καθώς και για την κατανομή των υποτρόφων μεταξύ Masters και PhD ανάλογα με τον αριθμό του συνόλου των υποψηφίων.

Επίσης προσπαθεί να επιτύχει την ευρύτερη διασπορά αυτών τόσο στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα από όπου προέρχονται οι υποψήφιοι όσο και σε αυτά που έχουν γίνει δεκτοί να φοιτήσουν.

Το Ίδρυμα δηλώνει ότι αποτελεί πρώτιστη μέριμνά του η αποτελεσματική προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα δεσμεύεται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρουμένων των διατάξεων και προβλέψεων της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Περαιτέρω το Ίδρυμα αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους σχετικούς κανονισμούς προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους καθώς και η πρόσβαση σ αυτά άνευ εξουσιοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να διαβάσετε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιδρύματος η οποία έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Ιδρύματος www.kareliafoundation.org.gr.

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια δέχεται αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά www.kareliafoundation.org.gr. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 30/6/2019

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να χορηγηθούν οι υποτροφίες 2019 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος την Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

nine − 5 =