αρχικηΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤην δυνατότητα διαγραφής παλαιών οφειλών δίνει ο ΕΦΚΑ- Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Την δυνατότητα διαγραφής παλαιών οφειλών δίνει ο ΕΦΚΑ- Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Τη δυνατότητα διαγραφής παλαιών, αμφισβητούμενων χρεών που έχουν καταλογιστεί κυρίως από τον πρώην ΟΑΕΕ και για τα οποία προκύπτει «εύλογη αμφιβολία», δίνει σε χιλιάδες παράλληλα απασχολούμενους σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, το οποίο τέθηκε χθες σε διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο 15νθήμερο. Στο ίδιο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα άμεσης ασφάλισης για τους αγρότες με την υποβολή Απογραφικού Δελτίου, ενώ καθορίζονται ενιαίοι όροι έναρξης της συνταξιοδότησης.

Αναλυτικά, διαγράφονται τυχόν πρόσθετα τέλη, τόκοι, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις για περιπτώσεις βεβαιωμένων ή μη οφειλών, προς τα Ταμεία ή το Δημόσιο, που δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε καθεστώς παράλληλης ασφάλισης. Το δικαίωμα της διαγραφής ισχύει για οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2016, ενώ τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι ασφαλισμένοι δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται.

Η εύλογη αμφιβολία συνίσταται στις εξής περιπτώσεις:

α) Υπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη.

β) Υπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος.

γ) Προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση.

δ) Υπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση.

ε) Πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.

Οπως προβλέπει το σχέδιο, θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία, αλλά και να υπάρξει γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στον ΕΦΚΑ, στο ΕΤΕΑΕΠ και στους λοιπούς φορείς ασφάλισης.

Παράλληλα, καθορίζεται για όλους τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ ενιαία διαδικασία έναρξης και λήψης σύνταξης. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα λήψης σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα. Να σημειωθεί ότι για κάποια Ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, όπως για παράδειγμα το ΙΚΑ, το σχετικό δικαίωμα ξεκινούσε από την ημέρα υποβολής της αίτησης, στο Δημόσιο ίσχυε αναδρομικά, από την ημερομηνία λήξης της υπαλληλικής σχέσης, ενώ στον ΟΑΕΕ από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Πλέον, όλοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα δικαιούνται σύνταξη από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα. Βέβαια, δίνεται το δικαίωμα υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, ακόμη και 6 μήνες πριν από την τελική αίτηση.

Αντίστοιχα, το δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας θανάτου. Ειδικά για τους αγρότες, οι διατάξεις εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2019. Μάλιστα, προβλέπεται ότι για την έναρξη ασφάλισης των αγροτών, απαιτείται η υποβολή Απογραφικού Δελτίου στον ΕΦΚΑ.

Ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης λογίζεται η πρώτη του μήνα έναρξης άσκησης ασφαλιστέας δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ.

Ορίζεται ότι βεβαιωμένες ή μη οφειλές των ΟΤΑ προς τα Ταμεία, που αφορούν σχολικούς φύλακες, απαλλάσσονται των προστίμων, εφόσον καταβληθούν οι εισφορές.

Τέλος, προβλέπονται αλλαγές και για επιδόματα του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, καταβάλλονται ανεξόφλητες αποδοχές μέχρι τριών μηνών, εφόσον υποβληθεί αίτηση στον ΟΑΕΔ, ενώ παραμένουν στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού όσοι άνεργοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και ο χρόνος αυτός, υπό προϋποθέσεις, μετράει ως χρόνος ανεργίας.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

two + 15 =