αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΤα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που επηρεάζουν την εξέλιξη της ζωής μας κατά 85%

Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που επηρεάζουν την εξέλιξη της ζωής μας κατά 85%

Τίποτα… δεν γίνεται τυχαία. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν συνδέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας κάποιου και των αποτελεσμάτων της ζωής του. Κάτι που παίζει ρόλο, για παράδειγμα, στα επαγγελματικά επιτεύγματα.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Psychological Science.

Το project Life Outcomes of Personality Replication επικεντρώθηκε σε 78 συγκεκριμένες συσχετίσεις μεταξύ χαρακτηριστικών προσωπικότητας και εξελίξεων της ζωής των συμμετεχόντων, οι οποίες προηγουμένως είχαν αναγνωριστεί και καταγραφεί σε μία εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση που είχε δημοσιεύθηκε το 2006.

Η έρευνα επιχείρησε να εξετάσει τις συνδέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών Big Five – διαθεσιμότητα στην εμπειρία, ευσυνειδησία, εξωστρέφεια, συνεργατικότητα, νευρωτισμός – και 48 ατομικών, διαπροσωπικών εξελίξεων ζωής, οι οποίες μάλιστα καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα που ξεκινά από την υποκειμενική ευημερία καθενός και φτάνει στην προσωπική συμπεριφορά και στην επαγγελματική επίδοση.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε με την βοήθεια περισσότερων από 6.100 ενηλίκων, που συμμετείχαν σε αυτή διαδικτυακά μέσω τεσσάρων δειγματοληψιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας διεξήχθησαν με την βοήθεια του ευρέως διαδεδομένου ερωτηματολογίου Big Five, που χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της προσωπικότητας, καθώς επίσης και για μετρήσεις που αφορούσαν τις εξελίξεις της ζωής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών προσωπικότητας και των συνακόλουθων εξελίξεων της ζωής μας σε ποσοστό 85%.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

8 − 1 =