αρχικηΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΤα χαρακτηριστικά που έχουν οι εταιρίες που είναι πρωταθλητές στην ευελιξία

Τα χαρακτηριστικά που έχουν οι εταιρίες που είναι πρωταθλητές στην ευελιξία

Ρόλο-κλειδί στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων στο πλαίσιο διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας διαδραματίζει η υψηλή ευελιξία, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα «EMEA Private Business Survey» της PwC.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία καλύπτει 53 χώρες, πάνω από το 50% των ιδιωτικών επιχειρήσεων της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής αναμένουν μείωση των εσόδων τους. Ωστόσο, κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται να ξεχωρίζουν και να αποδίδουν καλύτερα υπό πίεση.

Πρωταθλητές στην ευελιξία αναδεικνύονται εταιρείες που εμφανίζουν μια σειρά χαρακτηριστικών μεταξύ των οποίων η πελατοκεντρική προσέγγιση, η εστίαση στον άνθρωπο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η ανάπτυξη ευελιξίας. Οι εταιρείες αυτές ακολουθούν μια στρατηγική προσέγγιση ως προς την ανθεκτικότητα και την λήψη δύσκολων αποφάσεων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και τη μείωση του κόστους τους. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να επενδύουν σε βασικούς τομείς για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους όπως η εκπαίδευση, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και οι νέες τεχνολογίες.

Προετοιμασία των εργαζομένων για το μέλλον

Βάσει της έρευνας πάνω από το 60% των ιδιωτικών επιχειρήσεων παρέχουν τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως στους εργαζομένους τους. Αυτό ισχύει εξίσου ανεξαρτήτως του βαθμού ευελιξίας των εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες-πρωταθλητές στην ευελιξία, προετοιμάζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για το μέλλον – 57% των εταιρειών αυτών αναφέρουν ότι υλοποιούν προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, σε σύγκριση με μόλις 40% των υπολοίπων.

«Η εργασία από το σπίτι αναδεικνύεται ως μία από τις θετικές τάσεις των τελευταίων μηνών. Για να επιτευχθεί αυτή η μετάβαση, είναι σημαντικό να κάνουμε την εξ αποστάσεως εργασία πιο ανθρώπινη ώστε οι εργαζόμενοι να νιώθουν άνετα στο νέο τους περιβάλλον» σχολιάζει ο Peter Englisch, Global Leader, Family Business and EMEA Entrepreneurial and Private Business Leader, της PwC Γερμανίας. Όπως σημειώνει, η εκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Διατήρηση του προσωπικού

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προτεραιοποιούν τη διατήρηση του προσωπικού τους, σε αντίθεση με τις περικοπές – 64% των συμμετεχόντων ιδιωτικών επιχειρήσεων αξιοποιούν τις άδειες ή τις υπερωρίες ως τρόπο διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας έναντι του 34% που αναφέρουν ότι μειώνουν το προσωπικό τους μέσω απολύσεων. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα διατηρήσουν τους εργαζομένους τους θα εξέλθουν πιο ισχυρές από την πανδημία, επισημαίνεται στα συμπεράσματα της έρευνας.

Διατήρηση της ρευστότητας

Σύμφωνα με την έρευνα οι  πρωταθλήτριες εταιρείες στην ευελιξία σημειώνουν μεγαλύτερη επιτυχία στην ανάληψη δράσεων για την βελτίωση της ταμειακής τους θέσης. Τα δύο τρίτα (66%) των πιο ευέλικτων εταιρειών, αναφέρουν ότι ενισχύουν τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησής τους στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πρόσφατης κρίσης, σε σύγκριση με μόλις 45% των λιγότερο ευέλικτων.

Με τον κύκλο εργασιών τους υπό πίεση, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αναζητούν επιπλέον τρόπους να ενισχύσουν τα κέρδη τους. Ανεξαρτήτως τους βαθμού ευελιξίας οι εταιρείες αναφέρουν ότι ακολουθούν μέτρα εξοικονόμησης κόστους, όπως ενδεικτικά είναι η περικοπή του προϋπολογισμού για το marketing ή η ακύρωση μειωμένης σημαντικότητας υπηρεσιών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, είναι σημαντικό οι περικοπές να γίνουν ωστόσο με τρόπο που δεν ζημιώνει την επιχείρηση, και οι πόροι που εξοικονομούνται να διοχετευθούν σε τομείς που είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη. Προς αυτό είναι σημαντική η κατανόηση των σημείων διαφοροποίησης της αλυσίδας αξίας τους (value chain).

Τον δρόμο δείχνουν οι εταιρείες που έχουν χαρακτηριστεί πρωταθλήτριες στην ευελιξία. Για παράδειγμα, ενώ η περικοπή των επενδύσεων στην τεχνολογία φαίνεται ως ένας τρόπος εξοικονόμησης, η πλειονότητα των πιο ευέλικτων εταιρειών (58% σε σύγκριση με 41% των υπολοίπων) αυξάνουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Και ενώ η εφοδιαστική αλυσίδα συνήθως θεωρείται αμιγώς λειτουργική, μια πραγματικά άριστη εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης. Περισσότερες από τις μισές πρωταθλήτριες εταιρείες (52%) υιοθετούν αλλαγές στη στρατηγική για την εφοδιαστική τους αλυσίδα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Κατανόηση της αγοράς

Κλειδί για την επιτυχία σε ένα δύσκολο περιβάλλον αποτελεί η συνολική κατανόηση του περιβάλλοντος της αγοράς. Σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο ευέλικτες εταιρείες προσπαθούν να κατανοήσουν την αγορά και τους πελάτες τους, ώστε να τοποθετηθούν καλύτερα και να ισχυροποιηθούν. Η πλειονότητα των πιο ευέλικτων εταιρειών, θεωρούν τόσο την επέκταση σε νέες αγορές ή νέες πελατειακές βάσεις (58%) όσο και την έξοδο από αγορές που δεν είναι κερδοφόρες (57%) κρίσιμες για τη μελλοντική τους επιτυχία.Μερικές θα προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές για να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, με το 39% να αναφέρει τους χειρισμούς αυτούς ως βασικούς.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα λανσάρουν επίσης νέα προϊόντα και υπηρεσίες για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες των πελατών τους με το 57% των πιο ευέλικτων εταιρειών να θεωρούν κρίσιμες τέτοιες κινήσεις. Αντίστοιχα 57%, πιστεύουν ότι η αλλαγή ή η προσαρμογή του επιχειρηματικού τους μοντέλου θα είναι καταλυτική για τη μελλοντική τους επιτυχία .

«Η πανδημία του COVID-19 έχει επιταχύνει την ανάγκη για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες θέτουν σε υψηλή προτεραιότητα τη βιωσιμότητα τους και εξετάζουν τα πάντα υπό νέο πρίσμα, από τις λειτουργίες ως την ψηφιοποίηση του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου» σχολιάζει ο Κυριάκος Ανδρέου, Advisory Leader, PwC Ελλάδας, προσθέτοντας: «Με το περιβάλλον της αγοράς να αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, η διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών μοντέλων επιπρόσθετα των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας».

Συνεργασίες

Ως σημαντική για την επίτευξη των στόχων αναγνωρίζεται και η ανάπτυξη συνεργασιών είτε μέσω στρατηγικών συμμαχιών (58% έναντι 39% των υπολοίπων) είτε μέσω της συνεργασίας με νεοφυείς επιχειρήσεις (29% έναντι 20% των λιγότερο ευέλικτων).

Συμμετοχή των ηγετών του μέλλοντος από σήμερα

Κατά την προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου, είναι σημαντικό η ηγεσία να προωθεί τις αλλαγές και να δίνει τον τόνο από την κορυφή. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι για τις πρωταθλήτριες εταιρείες στην ευελιξία, ο τόνος αυτός τίθεται επίσης και από την επόμενη γενιά των ηγετών (Next Gen), είτε αποτελούν μέλη της οικογένειας είτε ανερχόμενους νέους manager. Οι μισές από τις πιο ευέλικτες εταιρείες θεωρούν ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή της επόμενης γενιάς στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση θα είναι ουσιαστική για το μέλλον.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ

Αφήστε ένα σχόλιο

5 + 9 =